PARASHAT RE’ÉE

Zie      Deuteronomiuim. 11:26 – 16:17

Rabbi Shimon bar Jochai

Paden van Zegen

Zohar, p. 175b.

Zie ! Vandaag leg ik jullie, zegen en vloek voor; de zegen, als jullie luisteren naar de geboden van de Eeuwige, jullie G’D……en een vloek, als jullie niet willen luisteren. (Deuteronomium. 11:26-27)

Rabbi Jehoeda opent zijn verhandeling met het citaat “…..want de wegen van G’D zijn recht en eerlijk en de rechtvaardige zal hen bewandelen, maar de kwaadaardige zal over hen struikelen”  (Hosea. 14:10) Alle wegen van G’D zijn oprecht en eerlijk [zelfs als het voor iemand lijkt dat hij onjuist wordt gestraft], en de meeste mensen begrijpen dit niet en zijn zich er niet bewust van dat alles betreffende hun existentie totaal afhangt van Zijn barmhartigheid.

Dit is de reden dat een bewust iemand ongedwongen zijn weg bewandelt [ aangezien hij weet dat alles wat met hem gebeurt voor het goede is]; hij kent de weg en zijn streven is het leren van de geboden om de weg zelf te verduidelijken. Ieder die er naar streeft om de Thora te begrijpen, kent deze wegen van het leven en gaat mee met zijn stroom. Zij wijken niet te veel af naar rechts of naar links en zijn niet overdreven toegeeflijk noch overdreven strikt.

De verdorvenen van hun kant, falen op hun weg. Dezen zijn de kwaden die er niet naar streven om de Thora te leren begrijpen, maar de richtlijnen volgen die hun neerwaarts leiden op de paden welke zij bewandelen in deze wereld. Zij weten niet waarheen deze paden leiden en omdat zij geen vooruit zicht hebben en geen Thora leren, falen zij zowel in de fysieke als in de spirituele realiteit.

Kom en zie. Ieder persoon die ernaar streeft om de Thora te leren begrijpen, zal op het tijdstip dat zijn ziel zijn lichaam verlaat, opstijgen via de spirituele wegen en paden van de Thora. De ziel is zich bewust van deze wegen en paden en degenen zich bewust werden van deze wegen en paden door hun studie in Deze  Wereld, bewaren dit bewustzijn wanneer zij in de Spirituele Wereld zijn. Indien de persoon er niet naar streefde om in Deze Wereld de Thora te leren, met als gevolg onwetendheid over deze wegen en paden zal wanneer zijn ziel Deze Wereld verlaat, niet weten te reizen via de spirituele wegen en paden en faalt in het gaan van de juiste richting. De ziel dwaalt langs paden die niet verbonden zijn met de Thora en veroorzaakt voor zichzelf verwarring en afstraffing voor de moeilijkheden die hij heeft doen ontstaan door onwetendheid en onbewustheid.

Iemand nu die zichzelf bezighield met Thorastudie is het onderwerp van het vers “als je slaapt, moge het over je waken en als je wakker wordt, moge het je raden” (Spreuken 6:22). Wanneer je lichaam slaapt in het graf, beschermt de Thora je ziel voor het strenge oordeel van de spirituele wereld. Wanneer het lichaam wakker wordt, als de Heilige, Geprezen zij Hij, de doden laat opstaan, verdient dat lichaam, die Thora heeft geleerd, als een van de eerste om te worden herrezen. Degenen die de Thora leren om zijn instructies uit te voeren, zullen de eersten zijn die opstaan voor het eeuwige leven, zoals wordt verwezen naar in het vers “Velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd” (Daniël 12:2). Zij zullen opstaan om eeuwig te leven omdat zij waren verbonden met de levenskracht van het universum, de Thora.

SHABBAT SHALOM  

Geef een reactie