PARASHAT KI TEETSÉE

Wanneer je uittrekt    Deuteronomium.  21:10 – 25:19

RABBI SHIMON bar JOCHAI

Zohar, Raya MeHemna,p. 276a

Hoe betreurenswaardig zijn degenen die alleen het stro eten in plaats van het  werkelijke fruit van de Thora en de innerlijke diepe aspecten van de Thora niet begrijpen.  Zij leren alleen simpele verhalen zoals ze zijn geschreven en de logische conclusies die daarmee zijn verbonden. Zij leren de verhalen als strikte regels. Maar de verhalen zijn als stro en de restricties zijn als graan [in het Hebreeuws, “chitah‘]. Het “chet” deel van het woord [“chitah“] betekent “zonde” [in Hebreeuws, “chet‘] en de hei aan het eind van het woord [“chitah“] is een letter van de wereld van waarheid.

Graan was het fruit van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad,  van welk Adam en Eva hadden gegeten in de Tuin van Eden. Dus graan is een mengeling van Goed en Kwaad, kaf en koren, zonde en heiligheid worden gereflecteerd in de letters van de naam ervan. De spirituele oorsprong van redenatie en logische gevolgtrekkingen is van deze mengeling van goed en kwaad, welke verklaart dat het toepassen van logica alléén om de Thora te begrijpen is, als het eten van stro, in plaats van behoorlijk voedsel.

Nu is het niet gebruikelijk voor een Koning of Koningin om te rijden op een ezel [in het Hebreeuws “chamor” welke de zelfde stam heeft als het woord “choemrot”, met de betekenis “strikte regels”]. Majesteit rijdt op een paard zoals is geschreven, “U reed op Uw paarden, Uw rijtuigen van verlossing” (Habakkoek 3:8). Men kleineert niet een Koningin door haar op een ezel te plaatsen en zeker niet de Koning zelf. Toch is het meer gepast voor de dienaar van de Koning om een ezel te berijden.

 Het fysieke wordt in het Hebreeuws “chomrioet” genoemd, welke geassocieerd is met het woord “chamor” “ezel”.

Om die reden is geschreven over de Mashiach dat hij ” bekleed is met rechtvaardigheid en zege en nederig op een ezel rijdt”  (Zacharia 9:9). Het woord “nederig”  [in het Hebreeuws, “oni“] in dat vers wordt gespeld met ayin noen joed en is een acroniem voor de drie traktaten van de Talmoed welke de strikte voorschriften  Eroeviem, Nidah, en Yevamot …behandelt.

Op esoterisch gebied, representeren deze traktaten de controle van de fysieke realiteit zoals die is gegeven aan de engelachtige krachten onder supervisie van de toegewijde dienaar van de Koning, de engel Maetatron. De opdrachten van de Koning worden gedelegeerd naar deze engel om uit te voeren of om aan anderen over te dragen. Hij representeert de spirituele krachten die de fysieke wereld beïnvloeden. Totdat de dienaar [Maetatron] zijn opdracht vervult,  wordt Hij niet Koning genoemd. Het hogere spirituele niveau wordt alleen gereveleerd  wanneer er eenheid is tussen het spirituele en het fysieke, tussen de Koning en de Gemeenschap van Israël, dan rijdt hij op zijn paard.

[Hij wordt niet “Koning” genoemd totdat Hij op zijn paard rijdt, welke de Gemeenschap van Israël is. Wanneer de Koning buiten zijn residentie is, niet verenigt met Zijn Koningin [ Israël], is Hij niet volledig Majesteit. In de toekomst, wanneer Hij terugkeert naar Zijn residentie, “zal de Eeuwige, Koning zijn over heel de aarde; op die dag is de Eeuwige Één en Zijn Naam is Één” (Zacharia, 14:9). Heel Israël wordt “de zonen van de Koning” genoemd.  Hun verhouding is als vader en zoon,  maar alleen als de zonen van de Koning terugkeren naar het Land van Israël en daarmee hun opdracht vervullen. Wanneer zij terugkeren naar het Land Israël, zal de volle majesteit van hun verhouding worden gereveleerd.

SHABBAT SHALOM    

     

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.