PARASHAT ÉKEV

Als gevolg (Deuteronomium. 7:12 – 11:25)

RABBI SHIMON BAR JOCHAI
Zohar p. 270b
.

Om het volgende te kunnen begrijpen, is het belangrijk om te weten, dat de Zohar een persoon onderwijst om op middernacht op te staan voor gebed en studie en te stoppen bij zonsopgang voor het ochtendgebed, zoals hier onder wordt uitgelegd.  

Kom en zie. Wanneer de noordenwind [een manifestatie van de gevoerot van Imma welke de negatieve krachten verdrijft van deze wereld, die tot dan dominant waren] ontstaat om middernacht, wordt er een proclamatie afgekondigd.

De bode is de engel Gabriël  en de proclamatie weerklinkt door de wereld totdat het de haan bereikt. Een haan wordt in het Hebreeuws een “gever” genoemd, welke de zelfde stamletters deelt als “Gabriël”. Dit verklaart waarom de haan kraait in de tweede helft van de nacht, het is om degenen die op dat tijdstip studeren wakker te maken.

Dan komt de Heilige, geprezen zij Hij, in de Tuin van Eden om zichzelf te verblijden met de geesten van de tsadikiem. Vervolgens ontwaken alle zonen van de Shechina [wiens zielen komen van malchoet van Atziloet] en alle zonen van het Paleis [wiens zielen komen van de wereld van Beriya] om de Heilige Koning te loven. Vervolgens werden alle zielen die gelegen waren rond de Shechina teruggeven aan hun eigenaren.

Om die reden zeggen de Wijzen dat de meest aangename en verfrissende slaap vóór middernacht is. Rabbi Chaim Vital verklaart dat de “gelegenen” terugkeren, omdat er niet langer de noodzaak bestaat om hen te beschermen tegen de krachten van duisternis, welke hun piek van macht bereiken te middernacht. Degene die verder slapen doen dit opdat zij niet waardig zijn de Shechina te begeleiden als Zij Zichzelf manifesteert in de lagere werelden. Hun zielen zijn verwikkeld in en met de lagere krachten van onreinheid welke hun voorziet van onzuivere dromen, opgewekt door hun laagste verlangens.

Deze zonen van het Hogere Paleis bevinden zich op hun plaatsen. Zij staan [om middernacht] op en houden zich bezig met het loven van Thora [leren op een melodieuze stemtoon om hun liefde voor Thora tot uitdrukking te brengen als zij streven naar perceptie] en om partners te worden van de Shechina. Hun intentie is, als zij leren, om Haar één te laten worden met Haar bron in malchoet van Atziloet.]  Zij leren tot het aanbreken van de dag [om vervolgens in gebed te gaan].

Dit geeft aan dat men onder de beste omstandigheden leert, tijdens de gehele tweede helft van de nacht, zonder te slapen en te bidden bij zonsopgang.

Bij zonsopgang, gaan de Shechina en alle zonen van Haar paleis [welke bezig waren met Haar te verheffen gedurende de nachtelijke studie] naar de Heilige Koning en worden “de zonen van de Koning en Koningin genoemd”…

Degene die zichzelf hebben beziggehouden met de noden van de Shechina verdienen haar spirituele gezelschap,  in Haar verheffing ten aanzien van de wereld van Atziloet op het moment van G’ddelijke éénheid bij zonsopgang.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie