PARASHAT DEVARIEM

Woorden   Deuteronomium.  1:1 – 3:22

RABBI SHIMON BAR JOCHAI

Zohar, p. 260b

“Mijn Heer, Eeuwige G’D, U hebt Uw dienaar eerst een begin van inzicht gegeven in Uw grootheid en Uw sterke hand. Inderdaad, zou er een macht in de hemel of op de aarde zijn die zulke werken en zulke machtige daden als de Uwe zou kunnen verrichten? (Deuteronomium. 3:24)

[Rabbi Jehoeda] vroeg waarom [dit gedicht dat Mozes schreef zegt: “U hebt Uw dienaar eerst een begin van inzicht gegeven in Uw grootheid.” Hij beantwoorde dat ] Mozes ongetwijfeld de eerste mens was in de wereld om een te worden. Nou zou je kunnen zeggen dat Jacob eveneens een was geworden, door hem was de Boom van het Leven in de fysieke wereld gecompleteerd als reflectie van de spirituele wereld, dat is zeker waar. Echter, wat Mozes had bereikt was voor geen ander mens haalbaar, want Mozes was gesierd met een nog grotere volmaaktheid [weergegeven door zijn verhouding met de myriade van het Joodse Volk, Thora, het Tabernakel, Priesters en Levieten, de Twaalf stammen, hun hemelse [engelachtige] ministers en de zeventig leden van het Sanhedrin, hij was een totaal vervolmaakte entiteit.

[Mozes was een compleet zinnebeeld van Tiferet] aangezien hij aan zijn rechterkant werd bijgestaan door Aaron [het symbool van chesed]  en aan zijn linkerkant door Nachshon ben Aminadav [de prins van de stam Jehoeda, symboliserend gevoera]. Mozes stond tussen hen in.

Hier representeert Mozes de sefira van Tiferet. Tiferet vertakt zich in zes richtingen, Noord, Zuid, Oost, West, boven en beneden, overeenkomstig was Mozes omgeven door zes honderdduizend  Israëlitische mannen van militaire leeftijd. Behalve zijn positie in het midden van de vertegenwoordigers van chesed en gevoera, werd hij gesierd  met de geschreven Thora, geassocieerd met de sefira van tiferet en het tabernakel in de woestijn, welke het centrale punt was van de vereniging van de sefirot  in malchoet. Hij werd getooid met priesters (van de zijde van chesed) en met Levieten (van de zijde van gevoera), met de Twaalf Stammen en hun prinsen en met de 70 mannen van het Sanhedrin.

Om die reden opende Mozes zijn gedicht door te zeggen “U hebt Uw dienaar eerst een begin van inzicht gegeven in Uw grootheid.”, dit verwijst naar rechts, Aaron [chesed]; “….en Uw sterke hand” verwijst naar links, Nachshon [gevoera], zoals we hebben uitgelegd. Want Mozes was de eerste mens die zo’n niveau van volledigheid had bereikt in de geschiedenis van de mensheid. Als je zou  vragen wie zal de uiteindelijke voltooiing van de mensheid vertegenwoordigen, is het antwoord Koning HaMashiach. Op dat tijdstip wanneer er eenheid zal zijn in de gehele wereld, welke de mensheid nooit van te voren heeft gekend, zal het spirituele en het fysieke zijn verenigd en al de spirituele werelden zullen worden verenigd. Over deze tijd is geschreven: “De Eeuwige zal Koning zijn over heel de aarde; op die dag is de Eeuwige EEN en Zijn Naam is EEN.” (Zecharia. 14:9)

SHABBAT SHALOM    

Geef een reactie