PARASHAT KÓRACH Korach

Numeri. 16:1 – 18:32

REBBEINOE BACHYA

HET EEUWIGE VERBOND

Het is een eeuwig  verbond met zout bekrachtigd bij de Eeuwige. (Numeri. 18:19)

De woorden “het is een eeuwig verbond” betekent dat het verbond, beschreven als een “zoutachtig verbond”,  een eeuwig verbond is. Juist zoals zout het vlees oneindig conserveert, zo duurt dit verbond ook oneindig.

Het hoofdbestanddeel van zout is water. Door de kracht van de zon welke erop schijnt, verandert het in zout. Met andere woorden, zout representeert een samensmelting van de elementen vuur en water. Evenzo is het verbond een combinatie van de eigenschappen Barmhartigheid (vuur) en Gerechtigheid (water).

Het aandeel van de Levieten is de tienden welke op zichzelf verwijzen is naar de tiende sefira. Daarom formuleert de Thora het met de woorden, “Aan de leden van de stam Levi heb Ik elk tiende in Israël als erfgoed gegeven…”  

In de Thora zul je aantreffen dat Jacob zijn zoon Levi beschouwde als de tiende onder zijn zonen. Jacob nam de gelofte om het tiende van alles wat G’D hem zou geven zó serieus, dat hij zelfs het tiende gaf van zijn kinderen.

Wanneer een herder een tiende deel  wens te geven van elke tiende van zijn kudde, zoals de Thora voorschrijft, leidt hij eerst alle schapen in een kooi en telt hen afzonderlijk, één voor één. De laatste die binnen komt, gaat er als eerste uit. Evenzo toen Jacob, een herder, zich ten doel stelde om van zijn kinderen een tiende te geven, bracht hij hen eerst binnen een omheining beginnend met zijn oudste zoon Reuben en eindigend met Benjamin, zijn jongste. Toen hij hen vervolgens telde, beginnend deze keer met Benjamin, werd Levi de tiende en daarom geheiligd.

SHABBAT SHALOM            

Geef een reactie