PARASHAT CHOEKAT

De inzetting   Numeri. 19:1 – 22:1

RABBI SHIMON bar JOCHAI

WATER VAN DE BRON

ZOHAR, p. 183b

Rabbi Shimon verklaart het vers “En vandaar gingen zij naar Be’er [Hebreeuws voor bron, in de vrouwelijke vorm]; dat is de bron, waarvan de Eeuwige tegen Mozes zei: ,,Verzamel het Volk, dan geef Ik hun water.” (Numeri. 21:16) “Dat is de bron [Hebreeuws, ‘hi haba’er’, wordt vanuit de Thora gelezen in de mannelijke vorm]” ondanks het feit dat het vrouwelijk is [“hoe habe’er“]. Waarom dit onderscheid voor het woord “bron”?

In het begin representeert het woord bron vrouwelijke aspect [malchoet}, later komen het mannelijke en vrouwelijke samen, deze verbondenheid wordt in de mannelijke vorm uitgesproken, ondanks dat het woord “bron” vrouwelijk is, om de eenheid aan te geven. 

Het vers continueert door te zeggen, “Verzamel het volk, dan geef Ik hun water,” omdat de bron van Miriam opdroogde toen zij stierf en terugkeerde door de verdienste van Mozes. Als je je nu afvraagt hoe 600.000 mensen water zouden kunnen halen uit deze bron, dan moet je weten dat er 12 stroompjes waren, en het water gutsend uit de bron, vulde deze stroompjes en vloeide naar alle kanten. Dan, toen de Israëlieten zich legerden en water wilden, posteerden zij zich bij de stroombedding en zongen een lied, “Bruis op, O bron….” (Numeri. 21:17)  “Wel op bron van alle waters, zodat er genoeg water voor Israël en voor de kudden zal zijn”.  Dus zongen zij lofliederen ten opzichte van die hogere bron [malchoet]. “Bron die vorsten hebben gegraven, die edelen van het volk gedolven hebben met de scepter, met hun staven.” (Numeri. 21:18) Zij plachten altijd woorden van waarheid te zeggen,  zodat het zou gebeuren.

Hieruit kunnen wij leren dat ieder die de wens heeft om dingen op te roepen en neerwaarts te halen van boven, door handelingen of woorden, niets zal bereiken tenzij die handelingen of woorden worden gedaan op een gepaste wijze. Iedereen gaat naar de Synagoge om iets op te roepen van boven, er zijn maar weinigen die weten hoe dit op de juiste wijze wordt gedaan. De Heilige, Geprezen zij Hij, is intiem met al diegenen die weten hoe Hem op te roepen en  een gepaste respons op te wekken. Als zij niet weten hoe zij zich met Hem moeten relateren, is Hij niet nabij, zoals staat geschreven: “Dichtbij is de Eeuwige voor allen die Hem aanroepen, voor allen die Hem in waarheid aanroepen.” (Psalm 145:18) Wat betekenen de woorden “in waarheid”? Ze indiceren dat zij waarlijk weten hoe zij zich met Hem moeten relateren en daarmee een respons op te roepen (in verhouding met het verzoek).

Dus, in onze tekst over de bron, zei Israël deze woorden in waarheid, om een respons op te roepen van de spirituele oorsprong van die bron om Israël van water te voorzien. Vóór het uitspreken van de woorden van het lied door Israël, vloeide de bron niet.  

SHABBAT SHALOM      

  

Geef een reactie