PARASHAT WAJAKHEEL

En hij liet samenkomen        Exodus. 35:1 – 38:20

RABBI SHIMON BAR JOCHAI

GEUR EN OPSTEIGEN

ZOHAR. P. 208b

Dit wekelijkse Zohar gedeelte bevat vele inzichten ten aanzien van wetten en gewoonten van Shabbat, incluis de Havdala ceremonie bij het uitgaan van Shabbat. De volgende verhandeling bespreekt de betekenis van het ruiken van aromatische kruiden en in het bijzonder mirte tijdens de zelfde ceremonie. 

Rabbi Isaak zegt, dat wanneer Shabbat vertrekt, zal iemand aan aromatische kruiden ruiken[Hebreeuws, “yare’ach“]. Dit omdat de bijkomende Ruach [afgeleid van de zelfde stam als”yare’ach“], welke een persoon ontvangt wanneer Shabbat in gaat, zich nu terug trekt en de Nefesh van de persoon alleen achter laat. We leren, betreffende het ontvangen van de bijkomende ziel van de woorden,  “Hij hield op met werken en liet het werk rusten [in het Hebreeuws relateert ‘veyinafach’ naar het woord ‘Nefesh‘]” Exodus. 31:17, zie Beitza 16a).

Er staat geschreven ten aanzien van de zegen van Isaak aan Jacob dat “hij rook de geur {Hebreeuws, re’ach‘] van zijn kleren en zegende hem, zeggende, ‘Zie, de reuk van mijn zoon is als de geur van het veld welke G’D heeft gezegend.” (Genesis. 27: 27) Dit vers is reeds uitgelegd in de Midrash, maar wij zullen dit vers op een ander manier uitleggen. Kom en zie: geur ondersteunt de Nefesh in de mens. Omdat de ziel geniet van de geur, en niet het lichaam. Toen Isaak de kleding rook, rook hij de zelfde kleding die gedragen werd door Adam en voor hem gemaakt waren door G’D. Deze kleren kwamen na het plaatsvinden van de vergissing, G’D verwijderde zijn originele, meer spirituele kleding, welke hem was gegeven bij het binnengaan van de Tuin van Eden. Hij kleedde hem in meer fysieke kleren.

De eerste kleren werden afgeleid vanuit die pulserende lichten, genaamd “achorayiem” omhullend de hogere werelden van Beraya, Yetzira en  Asiya; ontwikkeld tot een kledingstuk gemaakt van licht, de vingernagels zijn een overblijfsel van de dat licht. De Tuin van Eden was als een Tempel  of een studieruimte, een plaats om te bidden en Thora te leren en om te mediteren over G’D, en daarom zijn deze heilige lichten een voertuig voor de Shechina, Zij omringden hem voor al het gevaar dat hem kon overkomen. Toen hij in de fout ging en de heilige engelen [Ariel, Gabriel, Rafael en Noeriel zich van hem verwijderden , was het enige wat intact bleef, van de kleding van licht, de vingernagels en de teennagels, het punt van de tien bovenste en onderste uitersten van zijn lichaam. Adam werd angstig van wat had plaatsgevonden en van het zich verwijderen van de heilige beschermers. Al wat bleef waren zijn vingernagels om hem te beschermen tegen de vuiligheid en besmetting van de andere zijde van heiligheid, dat buiten de heiligheid van zijn originele kleding was en nu zijn vingernagels omringden. Om die reden is het niet gepast dat iemands vingernagels te lang groeien. Zij verzamelen vuil en dit is waar de Andere Zijde zijn macht en steun verkrijgt. Des te langer de nagels groeien, des te meer de Andere Zijde [kelipot] groeit.

Deze kelipa  wordt “castra”genoemd, een naam die is afgeleid van de plaats van het vijandig kamp, en het veroorzaakt dat iemand elke dag bezorgd en angstig wordt. Een persoon moet zijn nagels knippen en niet weggooien, om te laten zien dat hij niet de krachten van oordeel kleineert die zij vertegenwoordigen. Dit eventuele gebrek aan bewustzijn zou hem kunnen schaden.

Deze fysieke manifestaties staan model in de spirituele wereld, omdat alle achorayiem  zijn omgeven door de “andere zijde”, welken zich proberen te voeden met het licht van heiligheid.

Noteer dat het concept van de “andere zijde”,die de Zohar beschrijft het tegenovergestelde is van heiligheid, maar de “andere zijde” is niet een gesepareerde entiteit.

Iemand moet niet deze externe krachten macht geven door ruimte voor hen te scheppen, zodat zij sterkte verkrijgen in deze wereld.

Na Adams verkeerde keus, maakte G’D hem andere kleren van geurende boombladeren uit de Tuin van Eden. In het begin verdiende hij spirituele kleren van de achorayiem van de hogere Tuin; nu ontvangt hij meer fysieke kleren en was gedwongen de Tuin te verlaten. Deze kleren gaven een geurigheid af van de aroma van De Tuin, zodat zijn ziel kalmeerde en zich verhief. Dit is wat het vers wil zeggen dat Isaak de geur rook van Jacob’s kleren en hem vervolgens zegende. De aroma kalmeerde zijn ziel en geest, en de zegening kon vloeien vanuit een staat van kalmte.

Daarom, als de Shabbat vertrekt, moet een persoon ruiken aan aromatische kruiden zodat zijn Nefesh zich kalmeert, welke zich leeg voelt zonder de hogere ziel die van hem wegtrekt. De geur van aromatische bladeren in het aroma van de mirte.

Het is interessant om te weten dat er wordt gezegd dat de Nefesh in het bloed is van iemand en de geur van mirte het vloeien van bloed uit een wond stopt. Geurende mirte versterkt fysiek de Nefesh, exact gelijk aan de spirituele versterking boven! Deze parallel is in feite één van de betekenissen van het woord “Kabbala“, zoals het Nederlandse woord  “kabel” heeft het een betekenis van het trekken van één eind naar een ander, om twee dingen samen te verbinden.

SHABBAT SHALOM 

Geef een reactie