PARASHAT VAJIKRÁ

En Hij riep    Leviticus. 1:1 – 5:26

DE KONING IN DE TENT VAN ZIJN DIENAAR

ZOHAR I, 239a, volgens Or Yakar, Mikdash Melech, Matok MiDevash

Bij laatste letter van woord “Vajikra (het eerste woord van de Thoralezing van deze week), is de Hebreeuwse letter alef kleiner geschreven dan de reguliere grootte. We vinden ook sommige letters groter geschreven dan de reguliere maat, zoals de alef  van het woord “Adam” ( in het eerste woord van het eerste vers in Geschriften), de beth van het eerste woord in de Thora (“Bereishiet”). In feite vinden we in de tweeëntwintig boeken van het Schrift een heel alfabet van kleine  en een heel alfabet van grote letters; natuurlijk is de meerderheid van alle letters geschreven in de reguliere afmeting. De Zohar bespreekt in de Thoralezing van deze week de bijzonderheid van de kleine letter alef  van “vajikra“. Het begint met een discussie tussen de Wijzen en een schooljongen, die zij ontmoeten tijdens een reis. Zij vragen hem om zijn studies met hen door te nemen en te bekijken.

De jongen begon zijn verhandeling met het vers: “Hij riep Mozes. G’D sprak tot hem van de vanuit de Tent der Samenkomst.”( Leviticus.1:1) Waarom is de alef van “vajikrá” [Hebreeuws voor “Hij riep”] kleiner [dan de reguliere letters?] Omdat [het feit dat] Mozes werd geroepen, onvolledigheid aan geeft.  Met welke reden? Aangezien het in het Tabernakel was [een tijdelijk bouwwerk, in tegenstelling tot het permanent bouwwerk van de Heilige Tempel]. Ook omdat het in een ander land was [en niet in het Heilige Land], want volledigheid kan alleen in het Heilige Land gevonden worden. Bovendien, de Shechina, het vrouwelijke aspect, riep tot hem. M.a.w. de revelatie van G’ddelijkheid werd alleen door de sefira van malchoet gemanifesteerd. En dat is de reden waarom “vajikra” wordt geschreven met een kleine alef, aanduidend alleen het aspect van malchoet, wanneer het niet verenigt is met Zeir Anpin. Aangezien het [in de Heilige Tempel] compleet is, vormt het vrouwelijke en mannelijke aspect een staat van integratie, daarom is de alef  van “Adam” in “Adam, Shet. Enosh” (Geschriften 1:1) groter geschreven dan de reguliere letters, indicerend bina. Daarnaast, wordt aan het einde van het vers aangetoond dat de revelatie aan Mozes alleen via het aspect van malchoet  was, daar het vers verklaart:” en G’D sprak tot hem vanuit” “de Tent der Samenkomst” een directe verwijzing naar de sefira van malchoet. Om die reden is de alef van vajikrá” klein. Een andere verklaring: de kleine alef duidt ook naar Zeir Anpin wanneer het neerdaalt in het Tabernakel. Dit kan men vergelijken met een koning, wanneer hij in zijn paleis op zijn troon zit, de Heilige Tempel, dragend zijn kroon wordt hij “de Verheven koning” genoemd. Maar als hij afdaalt van zijn troon om het huis van zijn dienaar te bezoeken [het Tabernakel], wordt hij alleen verwezen naar “de Koning”. Zo ook met betrekking tot de Heilige, Geprezen zij Hij: wanneer Hij alles overstijgt, het transcendente niveau welke zich manifesteert in de Heilige Tempel, waar malchoet samensmelt met het alles overtreffende niveau van Zeir Anpin, wordt Hij “de Verheven Koning” genoemd. Maar wanneer Hij afdaalt van Zijn verblijf [om Zijn revelatie te kleden in malchoet] wordt Hij “Koning” genoemd en niet “Verheven Koning”. En daarom is de alef  van vajikrá” klein geschreven.

SHABBAT SHALOM

   

Geef een reactie