PARASHAT MISHPATIEM

Rechtsregels Exodus. 21:1 – 24:18

RABBI SHIMON bar JOCHAI
OPSTIJGEND IN EEN WOLK

ZOHAR II, 137a
Mozes ging in de wolk en klom naar de top van de berg. (Exodus. 24:18) vertaling volgens het commentaar van Abraham Ibra Ezra.
Rabbi Shimon stelt de vraag: “Was niet de Heilige, geprezen zij Hij, op de Berg Sinaï, en (vandaar uit) staat geschreven, “De glorie van G’D verscheen als een verterend vuur op de top van de berg (ibid., 24:17)? Hoe was Mozes dan in staat om de berg te bestijgen?

De vraag is deze: een vers verder wordt verklaard, “Mozes kon niet de Tent der Samenkomst binnengaan omdat de wolk er op rustte en de glorie van de Eeuwige het Tabernakel vulde” (Exodus. 40:35); Hoe was hij nu dan in staat om in de wolk te gaan? (Yoma 4b)

Hoe dan ook, het antwoord is dit. Het vers zegt, “Mozes ging in de wolk en klom naar de top van de berg”, hij ging in de wolk alsof hij een kledingstuk aantrok. Dat wil zeggen, hij bedekte zichzelf met de wolk die hij binnentrad en gehuld in de wolk, was hij in staat om het vuur van dichtbij te naderen.
Op de zelfde manier verging het Elia, over wie is geschreven, “Elia steeg op naar de Hemelen als een wervelwind” (Koningen II 2:11). Hoe was Elia in staat om naar de Hemelen op te stijgen? Is het niet zo dat de Hemel geen enkele fysiek object van deze wereld tolereert.

Geen enkel fysiek object kan existeren in een zuiver spiritueel universum, zoals de engelen argumenteerden toen Mozes omhoog ging om de Thora te ontvangen: “Wat doet een menselijk wezen te midden van ons?” (Shabbat 88b)

En toch verklaart de Thora dat Elia opsteeg naar de Hemel als een wervelwind?
Hoe dan ook, de verklaring is dat hij de wervelwind binnenging en zichzelf ermee bedekte, en binnen deze wervelwind was hij in staat om op te stijgen.

Het mysterie wordt verklaard in het Boek van Adam, waar de kroniek van het Universum wordt besproken: In de toekomst zal een zekere geest [Roeach] neerdalen in deze wereld en zal zijn gekleed in een lichaam op aarde. “Elia”zal zijn naam zijn. In dat specifieke lichaam zal hij naar boven gaan. Maar hij zal zich ontdoen van dat lichaam, welke blijft in de wervelwind, en een ander lichaam, van licht, zal voor hem klaar staan en hem in staat stellen te verblijven onder de engelen. Wanneer hij wenst neer te dalen in deze wereld zal hij zich opnieuw kleden in het lichaam, welk was achtergebleven in de wervelwind. Het zal zichzelf in dit genoemde lichaam beneden openbaren, aangezien hij boven wordt geopenbaard in een ander lichaam [een lichaam van licht].

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie