SHABBAT CHANOEKA / PARASHAT WAJEESHEV

En hij zette zich (Genesis. 37:1 – 40:23)

RABBI SHIMON BAR JOCHAI
ZOHAR, P 180b

[Om te kunnen verklaren hoe een rechtvaardig persoon als Jacob zo veel tragedies moest verwerken in zijn leven], opent Rabbi Chiya zijn verhandeling met het vers:

Dus luister naar mij, jullie mensen die zo verstandig zijn,het is verre van G’D om kwaad te doen, de Almachtige zal geen misdaad plegen, want een persoon zal  vergeldt worden naar zijn daden, gelijk de manier waarop hij handelt, zal op hem worden teruggekaatst. (Job. 34:10-11)

Kom en zie. Toen de Heilige, Geprezen Zij Hij, de wereld schiep, creëerde Hij het met de eigenschap van Oordeel.

Zoals het vers van de Thora zegt:

In het begin schiep Elo-hiem …. (de naam representeert de G’ddelijke eigenschap van Oordeel) Genesis.1:1)

De wereld wordt ook door deze G’ddelijke eigenschap gedragen en alles dat werd gedaan in deze wereld is gebaseerd op deze eigenschap. Echter, zodat de wereld niet wordt vernietigd vanwege de kwaadaardigheid van de mens, welke  een antwoord teweegbrengt van streng oordeel, verspreidt Hij vergevingsgezindheid uit.
Deze vergevensgezindheid voorkomt het antwoordt van de eigenschap van streng oordeel, zodat de wereld niet wordt vernietigd [zoals destijds met de Zonvloed]. 

Nu zou je je  kunnen afvragen hoe het mogelijk is dat de Heilige, Geprezen Zij Hij, onrechtvaardige dingen laat gebeuren ten aanzien van rechtvaardige mensen [wat ogenschijnlijk aantoont dat Streng Oordeel, Vergevingsgezindheid overwint].
We hebben eerder uitgelegd dat het lijden van rechtvaardige mensen eveneens komt van de kant van Vergevingsgezindheid en voortgebracht is vanwege Zijn liefde voor deze mensen. Omdat Hij de rechtvaardigen lief heeft, wilt Hij hun dichter naar Zich toe brengen. Om dit te doen breekt Hij de persoon fysiek, door ziekte, of door ander lijden. Dit versterkt spiritueel de persoon. In plaats van dat het lichaam de geest domineert, gebeurt het tegenovergestelde, de geest regeert over het lichaam. Vanuit  dit nieuw verhoogde spiritueel bewustzijn, kan een persoon het G’ddelijke duidelijker zien en waarnemen. Dit is alleen vanwege het feit dat de ziel regeert  over een zwak lichaam.

De rechtvaardige  benodigd een zwak lichaam en een sterke geest, verder versterkt het overwinnen van zijn eigen zwakheid, het zijn van een ware geliefde van de Heilige, Geprezen Zij Hij, Dit is wat het Gezelschap bedoelt bij de uitspraak dat de Almachtige geeft de rechtvaardige het lijden in deze fysieke wereld, om hen te belonen in de spirituele wereld.

Wanneer een ziel van een persoon zwak is en zijn lichaam sterk, kun je er verzekerd van zijn dat de Heilige,Geprezen Zij Hij afkerig is van hem. Hij heeft geen enkele behoefte om deze persoon dichter naar Zich toe te brengen en veroorzaakt ten aanzien van deze persoon geen problemen in Deze Wereld. Zijn weg verloopt over rozen, en ogenschijnlijk ontbreekt het hem aan niets.
Indien hij een liefdadige handeling of een goede daad doet, betaalt GD daarvoor zijn beloning in Deze Wereld, zodat hij geen deel hoeft te hebben in de Spirituele Wereld.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie