ROSH HASHANA – NIEUWJAAR 5767

Rabbi Jitzchak Luria

De geschriften van de Ari

In Kabbala en Chasidoet wordt verklaard dat op Rosh Hashana de scheppingsdaad van de wereld, in zekere zin wordt herhaald. Ofschoon G’D een verbond sloot met Noach om de wereld nooit meer te verwoesten, zou de continuïteit van de wereld existeren van jaar tot jaar, toch blijft de overgang van oud naar nieuw jaar een cruciaal verbindingspunt.  Dit is omdat over de bestaans aard van het gecreëerde universum op dat tijdstip wordt beslist. De energie, die het voorafgaande jaar motoriseerde, wordt teruggetrokken en een nieuwe energie komt neerwaarts. Aangezien de creatieve energie die de wereld aandrijft teruggetrokken wordt naar zijn bron, zijn er geen "regels", alles is in zekere zin voor het grijpen. Kwaad kan er op aandringen om de nieuwe energie, voor het komende jaar te ontvangen, speciaal ten opzichte van zijn zogenoemde wettelijke ontvangers, gedurende het voorafgaande jaar. Daarom, voor goede orde, dat de levenskracht voor het nieuwe jaar neerkomt, zo als het hoort,  gekanaliseerd, voornamelijk door heiligheid (en zijn vaandeldragers in deze wereld, het Joodse Volk), is het noodzakelijk dat G’D, bij wijze van spreken, wordt "herinnerd" aan Zijn oorspronkelijk visie van de Schepping, waarin het Joodse Volk Zijn afgezant is om deze wereld tot Zijn woonplaats te maken.

************

De Shabbat Shofar

Wanneer de feestdag van Rosh Hashana op een Shabbat viel , werd in de Beth HaMikdash (deTempel) de shofar gehoord, maar niet in de Medina (de synagogen steden en dorpen buiten Jeruzalem) (Rosh HaShana 29b)

Rabbi Avraham van Sloniem, de Beis Avraham, verklaart dat alle mitzwot  existeren zowel in de sfeer van denken en intellect als in de sfeer van actief fysiek handelen. De intellectuele sfeer verwijst naar "Mikdash", terwijl de actieve fysieke sfeer verwijst naar "Medina".
We horen de shofar in een innerlijke vorm, zonder de eigenlijke shofar. De onderliggende intenties van de shofar worden alleen gerealiseerd via het innerlijke aspect. Wanneer Rosh HaShana op een Shabbat valt, is het blazen van de shofar een sublieme spirituele handeling welke moet plaatsvinden in de interne verscholenheid van iemands hart, en in de diepten van iemands ziel.     

WIJ WENSEN AL ONZE VRIENDEN  EN SUPPORTERS EEN KETIVA VECHATIMA TOVA, MAG DE ALMACHTIGE U EN DE UWEN INSCHRIJVEN VOOR EEN GOED EN ZOET JAAR.

Geef een reactie