PARASHOT MATÓT – Mas’ée

Stammen – Reizen (Numeri. 30:2 – 36:13)

RABBI SHIMON BAR JOCHAI
ZOHAR. P. 259b

"En al de meisjes….." (Numeri. 31:18) Rabbi Jehoeda zegt, dat we van hieruit leren dat de wereld geleid wordt door "tweekleurigheid" dat afkomstig is van het vrouwelijke aspect van de spirituele wereld.
Dit is de "wijsheid van het hart" die het woord regeert, zoals is geschreven "Alle vrouwen die wijs van hart waren, sponnen eigenhandig en brachten het gesponnene, de hemelsblauwe, purperrode en karmozijnkleurige wol en het fijne linnen als gesponnen draden."  (Exodus. 35:25) Wat was nu de exacte bedoeling van het brengen van dit ongewone offer bij de inwijding van het Tabernakel in de woestijn? De reden was het rectificeren van de kleuren blauw en purper welke elk een mengeling van wit en rood bevatten. Dit wordt eveneens weergegeven in het vers "Ze zoekt wol en linnen uit, en werkt vreugdevol met haar handen" (Spreuken. 31:13). Ook is er geschreven dat de vrouw met een wijs hart "spint met haar handen". Wat is dat "spinnen"? Rabbi Jehoeda zegt dat zij striktheid en barmhartigheid samen spint.

De kleuren komen bij haar over als een code voor de twee fundamentele sefirot die de G’ddelijke activiteit in deze wereld definiëren, namelijk chesed en  gevoera, barmhartigheid en striktheid. Deze twee sefirot worden weergegeven in de richtingen rechts en links door de kleuren wit en rood. De kleur purper geeft een mengeling van wit en rood aan in de sefira van "tiferet", "esthetica" welke in het midden van de boom van de sefirot is, tussen chesed en gevoera. De kleur blauw representeert  "malchoet", welke de manier aangeeft  waarop de wereld in feite wordt geleid.

Het is interessant om te weten dat deze kleuren worden gebruikt door de gerechtelijke macht in de samenleving,  b.v in het Britse rechtssysteem worden witte pruiken door de rechters gedragen, welke barmhartigheid representeren en rode toga’s passend voor hun rechtsactiviteit. Koningschap verwijst naar als  "blauwaderig. "

Wit is eveneens verbonden met licht, welke de bron is van spiritualiteit, in Kabbala heeft dit betrekking op het "Oneindige Licht". In de zelfde zin representeert witte wol chesed en draderig vlas, gevoera. De vlijtige vrouw (malchoet) weet hoe deze twee materialen tot weefsels moeten worden verwerkt, het weefsel van het leven mengt de juiste balans van barmhartigheid en striktheid.

Rabbi Jizchak vroeg Rabbi Jehoeda waarom het Hebreeuwse woord voor vrouw "isha" is. Hij antwoordde, omdat het woord zowel strikt oordeel als barmhartigheid in zich draagt. Bekijk het op deze manier: Rabbi Eliëzer zegt dat elke vrouw "oordeel" wordt genoemd, tot aan het punt dat zij de smaak van barmhartigheid proeft.
Dit is zoals we hebben geleerd, de foetus verkreeg het wit van de man en het rood van de vrouw.Wanneer een vrouw de chesed van de man proeft, begrijpt zij dat chesed voorkeur heeft tegenover gevoera.

In het Hebreeuws betekent het woord "Ish" "man" en "Isha" "vrouw". Dat geeft aan dat een meisje, wanneer zij het stadium van een gehuwde bereikt, het vrouwelijke aspect van gevoera met het mannelijke aspect van chesed combineert. Het resultaat van vereniging van deze twee aspecten is een foetus die wit (zoals beenderen en het wit van de ogen) en rood (zoals bloed en huid) bevat.   

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie