PARASHOT CHOEKAT – BALÁK

De inzetting (Numeri.  19:1 – 22:1)
Balák (Numeri. 22:2 – 25:9)

RABBI SHIMON BAR JOCHAI
ZOHAR. P. 180a

De Arizal leert, dat elk spiritueel niveau dat zijn invloeden neerwaarts zendt, een "verkoper" wordt genoemd, en elk niveau dat ontvangt een, "koper". "Mecher", een "koop" in het Hebreeuws, heeft een numerieke waarde van 260, welke 10 keer de naam Havaya is. "Kinyan", betekent "aankoop", heeft een numerieke waarde van 210, welke 10 keer de naam Eh-yeh is; deze naam is de drager om het licht van de hogere naam van Havaya te ontvangen.
Een transactie is daarom een fysieke manifestatie van een eenwording in de spirituele werelden. 

Rabbi Elazar stond op [en begon zijn uiteenzetting over de Rode Vaarskalf met een ander topic welke eveneens is geassocieerd met de sefira van malchoet ], met het aanhalen van het vers: "Dit was de gewoonte in vroegere tijden in Israël aangaande realiseren en het tot stand laten komen van handelszaken. Ter bevestiging van een transactie trok een persoon zijn schoen uit en gaf die aan de andere partij: dit was de manier om een handelsovereenkomst te bevestigen onder het volk van Israël"(Ruth 4:7).

Getuigen waren in staat om te verklaren dat de partijen hun schoen hadden uitgewisseld, dus dat de koop gesloten was.

Nu zullen wij op dit vers eens dieper ingaan. Als onze voorouders een overeenkomst sloten door gebruik te maken van dit teken en accepteerden dit als een Thorawet, hoe konden dan latere generaties dit afschaffen? We weten dat als iemand iets schrapt van de Thora dit wordt beschouwd als iemand die de hele wereld vernietigt. Als nu het [wijze van bevestigen van een transactie door het uittrekken van een schoen] niet een Thorawet was, maar simpel een praktische overeenkomst [erkend bij een rechtbank als bewijs dat een transactie heeft plaatsgevonden], waarom dan het gebruik van een schoen [als bewijs] en niet iets anders?

Hoe dan ook [acquisitie door een schoen] was wel degelijk een Thorawet [zoals wordt bewezen door het bovenstaande vers uit Ruth] en werd gedaan in overeenstemming met een hoger mysterie [van de spirituele werelden].

De fysieke wereld is de laagste expressie van de Enige G’D. Het is de grondvest van de werelden en ondersteunt hen.
Insgelijks, de schoen is aan de basis van een persoon en reflecteert zijn hogere wil door trouw en toegewijd zijn voeten te dragen naar waar en wanneer hij wenst te gaan. 

Omdat nu eerdere generaties meer waardig en vromer werden bevonden, werd dit onderwerp aan hen duidelijk gemaakt.

Zij waren zich bewust dat een transactie bevestigd door een schoen een vereniging was van Zeir en Malchoet. Dus betrokken zij de Shechina als getuige in de transactie. Zij wordt diverse malen verwezen naar een "schoen" zoals in het vers "Hoe mooi zijn uw voeten in sandalen, O’ prinsendochter" (Hooglied. 7:2).

En toen de slechten in de wereld een meerderheid vormden [ en niet waardig werden bevonden om dit geopenbaarde mysterie te gebruiken als een bewijs van een transactie] werd een andere manier van confirmatie voor een transactie gekozen, Dit werd gedaan om het achterliggende hoger mystieke symbool te verhullen.

Aldus, werd de Shechina als omschrijving verwijderd als getuige in een transactie die in geval dat één partij of beide partijen zich niet hielden aan de overeenkomst, ondanks dat zij er over handen hadden geschud. De smet in de spirituele werelden, veroorzaakt door de slechten, werd daarom verminderd.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie