PARASHOT ACHARÉ MOT- KODOSHIEM

Na de dood (Leviticus. 16:1 – 18:30)
Heilig
(Leviticus. 19:1 – 20:27)

Rabbi Shimon bar Jochai
Zohar, P. 58b

En G’D zei tegen Mozes, “Spreek tot je broer Aaron dat hij niet op ieder willekeurige tijd in het heiligdom mag komen…….” (Leviticus. 16:2)

Rabbi Aba leidt zijn verklaring op dit vers in met de opmerking, dat er bepaalde speciale tijden en perioden gunstig en gewenst zijn, om voor de Heilige, geprezen zij Hij, te verschijnen. Deze tijden zijn uiterst positief in het neerhalen van zegeningen en het doen van verzoeken.

De bron van zegeningen is in de sefirot van chesed en chochma. Er zijn bepaalde tijden dat deze sefirot meer toegankelijk zijn.

Er zijn andere tijden die niet gunstig zijn, en de zegen niet wachtende is om neergehaald te worden. Op deze tijden is streng oordeel in de wereld. Er zijn andere tijden dat oordeel is in afwachting, gepositioneerd in evenwicht tussen vergevensgezindheid en oordeel.

Kom en zie. Er zijn tijden welke lovend zijn jegens vergevensgezindheid.

Deze zijn de maanden Adar, Nissan, Ijar en Siwan, equivalent aan Maart, April, Mei en Juni.

Er zijn andere tijden van het jaar waar oordelende krachten overheersen.

Deze zijn de maanden Tammoez, Av, Tevet en Shewat, de tweede helft van Juni, Juli, het grootste deel van Augustus en de helft van Januari en Februari.

Er zijn andere tijden waar het oordeel in afwachting is.

Deze zijn Eloel, Tishrei, Cheshwan en Kislew, het voorlaatste deel van Augustus, September, Oktober en November en het eerste deel van December.

Er zijn tevens tijden van elke maanmaand welke gunstig zijn.

Deze zijn de eerste helft van de maanmaand wanneer de maan zijn sterkte elke dag vergroot.

In elke maand zijn er bepaalde tijden die gevuld zijn met oordelende krachten en over alles domineren.

Deze zijn de tweede helft van de maanmaand, wanneer de sterkte van de maan verzwakt.

Er zijn momenten van de week welke gunstig zijn
[ontvankelijk zijn voor beantwoording van gebeden met chesed].

Deze zijn Zondag, Dinsdag, Woensdag en Vrijdag, welke respectievelijk corresponderen met de sefirot van chesed, tiferet, netzach en yesod.

Er zij andere momenten van de week waar de oordelende krachten superieur en alert zijn in de wereld.

Deze zijn Maandag en Donderdag, welke corresponderen met de sefirot van gevoera en hod.

Eveneens zijn er iedere dag, bepaalde gunstige momenten in welke de wereld verzacht is van wreedheid [vanaf middernacht tot en met de middag].

Zelfde ook in elk afzonderlijk uur [ een deel neigt naar chesed en een deel naar oordeel].
Dit is de diepere betekenis van het vers “Voor alles wat gebeurt is er een uur, en een tijd voor elke bedoeling onder de hemelen. “(Prediker. 3:1) Het is naar die momenten dat het vers doelt: “O Eeuwige laat mijn gebed tot U komen op een aanvaardbare tijd….” (Psalm 69:14)

Daarom is ook geschreven “Zoek G,D terwijl Hij vindbaar is, roep Hem aan als Hij na is.”(Jesaja. 55:6)

Van hieruit kunnen wij concluderen dat er een bepaalde tijd en momenten zijn, bijvoorbeeld de maand Elloel, welke, ontvankelijk zijn voor berouw, Teshoewa, terugkeer naar iemands spirituele oorsprong.

Verder is er geschreven, “Waarom staat u zo ver weg, O G’D? Waarom verbergt U Uzelf in lastige tijden?” (Psalm 10:1)

Dit refereert naar de tijden en momenten die niet “gunstig” zijn, zoals boven is uitgelegd.

Ook is er geschreven, “G’D kwam tot mij van ver weg (Jeremia 31:2), terwijl Hij op andere momenten en tijden nabij is, zoals is geschreven, ” Dichtbij is de Eeuwige voor allen die Hem aanroepen, voor allen die Hem in waarheid aanroepen”. (Psalm. 145:18).

Dit alles verklaart waarom aan Aaron is gezegd, niet op willekeurige tijden in de omsloten ruimte van het Heilige der Heilige van het Tabernakel te komen.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie