PESACH 5766-2006

EEN BRIEF VAN DE REBBE KALONYMUS KALMAN VAN PIASCEZTNA AAN ZIJN VOLGELINGEN

PESACH 5699 (1939)

Mijn dierbaren, ik roep jullie op, en spreek tot jullie ziel. De Heilige dagen van Pesach naderen. De heiligheid van deze dagen vervult ons oprecht, zowel innerlijk als uiterlijk. Het behorende licht vult en omgeeft ons.

Niettemin is er verklaard, "Een licht is uitgespreid over de rechtvaardige, een vreugde voor hen die van harte oprecht zijn." (Psalm.97:11) Licht is als zaaien, in het begin verlangt het onze koestering en moeite om zijn groei aan te moedigen. Zoals een veld benodigt om te worden geploegd, geschoffeld en te worden besproeid, zo moeten wij ons ook voorbereiden op de feestdag. Zonder voorbereiding is er geen vreugde, geen groei en geen licht.

Het hoofd aspect van de feestdag is om vreugdevol te zijn; Om G’D te loven en prijzen voor alle mirakels en het goede. In feite is dit het doel van de gehele Schepping en de essentie van de verhouding tussen de aardse schepping en de hemelse Familie boven.

Wanneer de tijd van het Pesach Avond Gebed aanbreekt, zullen jullie zich enorm moeten verheugen voor het geluk wat jullie te beurt valt, het is een groot privilege om geëngageerd te zijn in de G’ddelijke dienst van Pesach. Je zult tegen je zelf zeggen; "Mijn vreugde heeft geen grenzen, dat ik in de gelegenheid wordt gesteld mijn doel in deze wereld te bereiken en om te worden verheven naar de hogere sferen. Natuurlijk heb ik mijn problemen, zowel materieel als spiritueel, maar voor nu, dit ogenblik, ben ik ze kwijt. Ik cijfer mijn eigen ik zelfs weg om in het gezelschap van engelen te staan, in afwachting van G’D’s aanwezigheid. Mijn enige gedachte is om Zijn grote naam te loven en te prijzen en het neerwaarts halen van de heilige glorie van G’D’s licht in de wereld, in mijn eigen ziel en in de zielen van mijn familie.

Je vreugde zal zo enorm zijn dat je nauwelijks je gevoelens kan onderdrukken om in een extatische dans uit te barsten, springend van de aarde naar de hemelen.

Nadien, wanneer je aan de Seider tafel zit, verbeeld je je aan een feestmaal in de Tuin van Eden zelf te zitten, deelnemend aan het feest van de Uiteindelijke Verlossing. Alle aspecten van de Seider, eten van matza en marror, het drinken van de vier glazen wijn, en het reciteren van de Haggada, Hallel en de andere lofgezangen, omvatten een heilige dienst aan G’D.
De engelen zijn verzameld om onze lof voor G’D te horen. Onze esoterische lectuur vertelt ons dat G’D zelf zich verheugt en plezier heeft in het ontvangen van onze lof en gezang. Een Jood heeft het vermogen om G’D’s vreugde te voelen in elk woord dat hij uitspreekt van de Haggada. Zijn hele wezen is één met zijn Schepper als hij de woorden van ongelofelijke zoetheid van de Haggada reciteert, welke open voor hem ligt. Men moet zich inspannen om een gewijd toevluchtsoord te verkrijgen voor alle heiligheid van deze avond, zodat het, het hele jaar bij hem zal blijven… Continueer het aanmoedigen van de liefde voor je mede Jood, want dat is het gegeven waarop het in de dienst aan G’D om gaat… Ik zegen jullie met… een Kosher en vreugdevol Pesach.

Geef een reactie