PARASHOT TAZRIÁ – METSORÁ

SHABBAT ROSH CHODESH IJAR

Zij geeft zaad – ‘Melaatse’ (Leviticus 12:1 – 15:33)

Rabbi Shimon bar Yochai
Zohar P. 43a

Vers twee van deze wekelijkse Thoralezing behandelt het brengen van een offer van een vrouw, wanneer zij een mannelijk kind baart
De exacte, verwoording  echter, is niet zo simpel als het lijkt. Het vers zegt namelijk letterlijk: “Een vrouw, die omdat zij eerst zaad geeft en een mannelijk kind baart, zal vervolgens zeven dagen (ritueel) onrein zijn.” (Leviticus, 12:2)
De Zohar gebruikt dit vers als uitgangspunt om de mysteries van conceptie van het mannelijke en het vrouwelijk uiteen te zetten. En de schaduw of evenbeeld die een persoon heeft in de spirituele dimensie. 

Kom en zie. Op het moment dat de ziel neerdaalt [vanuit de schatkamer der zielen in malchoet van Atziloet] om binnen te treden in deze wereld [gekleed in een lichaam van een persoon] zal zij eerst neerdalen in de Tuin van Eden, welke [verbonden] is met deze wereld.  Zij ziet eer die de zielen van de rechtvaardigen dragen, rij na rij, [en ziet de omvang van hun beloning]. Vervolgens gaat zij naar Gehinomom om de [bestraffing te] zien van de slechten, welke schreeuwen “Voi, voi !!” [Waarom, waarom?!!], en geen medelijden wordt aan hen getoond. Op elk van deze twee plaatsen is zij ooggetuige van het bewijs van [beloning voor elke mitzwa en bestraffing van elke zonde], en het feit dat deze heilige schaduw over haar heen staat totdat zij verder gaat in deze wereld.

Het lichaam groeit in de vorm van zijn schaduw, [evenbeeld], dat handelt als een zeef, [filter], voor het licht van de Neshama om door de persoon te schijnen, bij elke mitzwa die zij doen. Zondigen brengt duisternis te weeg in de schaduw van de ziel van een persoon, door de gaten in de zeef, [filter] te blokkeren. Het is een interessante bijkomstigheid dat het Hebreeuwse woord voor blokkeren, “atoem“, in verband staat met het woord onrein, “Tamei “. Onreinheid is dus een spiritueel concept, uitleggend het effect van iemands daden op hun spirituele schaduw.
Dus, een vrouw die bevallen is, is niet onrein in de Nederlandse zin van het woord. Het ligt meer in het feit dat het spirituele effect, van de pijn bij het baren, een uitwerking creëert, die tijd vraagt om te helen.

Wanneer [het lichaam] zich verder ontwikkelt in deze wereld, is zijn schaduw direct aanwezig en participeren en groeien tezamen: Zoals is gezegd: “Met zekerheid wandelt elk mens in zijn schaduw ” (Psalm. 39:7). Alle dagen van iemands leven zijn in de aanwezigheid van zijn schaduw.

De Arizal verklaart dat de ziel is verdeeld en bestaat uit verschillende aspecten en dat elk afdaalt, naar deze wereld, om rectificatie te bereiken. Het aantal heilige vonken, wat verlangt worden om te rectificeren, zijn gerelateerd aan het aantal dagen van iemands persoonlijk leven.
De mitzwot die elke dag worden uitgevoerd rectificeren die vonk. Als geen mitzwa die dag wordt uitgevoerd, is de heilige vonk van die dag bezoedeld, en als de persoon geen berouw toont voor deze bezoedeling, moet de ziel opnieuw reïncarneren om deze dagen te rectificeren.

Zoals is geschreven, “Want wij zijn hier pas sinds gisteren [ondanks te zijn geboren] en wij weten niets; ons leven op aarde is zo vluchtig als een schaduw.(Job 8:9)
En we weten niet hoe lang wij in deze wereld zullen verblijven, omdat de dagen van ons leven afhankelijk zijn van deze schaduw.

Vanaf de dag dat een vrouw in verwachting raakt tot aan de dag dat zij baart, begrijpen mensen niet hoe wonderbaarlijk en eerwaardig de daden zijn van de Heilige, Geprezen zij Hij [in de vorming en groei van de foetus], zoals is geschreven, “O Eeuwige, hoe talrijk zijn UW daden! U maakt hen allen in UW wijsheid” (Psalm 104:24).

Kom en zie. Alle zielen die in deze wereld zijn bevatten zowel man als vrouw.

Het zaad van licht dat de ziel grondvest komt van chesed en gevoera. Chesed is het mannelijke aspect en gevoera is het vrouwelijke aspect. De zielen komen tevens voort uit de vereniging van Zein Anpin met Malchoet, en zijn eveneens mannelijke en vrouwelijke equivalent in de spirituele wereld.

En wanneer de zielen voort komen [van de schatkamer der zielen in malchoet], ontbloten zij zich zowel mannelijk als vrouwelijk, naderhand als [zij neerdalen in de fysieke wereld] separeren zij zich en gaan hun eigen weg.

[Het mannelijke deel manifesteert zich in een mannelijk lichaam en het vrouwelijk deel in een vrouwelijk lichaam]. Als een persoon het verdient [gedrag waardig aan zijn ziel], verenigen zij zich opnieuw als een eenheid. Zijn vrouw is zijn ware boezemvriend [bedoeld wordt dat zij in feite de mannelijke en vrouwelijke aspecten zijn van één ziel].
Zij verenigen zich tot een eenheid in alles, in geest en lichaam.

Zoals is geschreven, ‘En G’D zei: “Laat de aarde levende wezens voortbrengen naar zijn soorten”‘. Genesis. 1:14) Wat betekent “in zijn soorten”? Dit is de geest van die persoon die in zijn boezemvriend kwam, welke gelijk aan hem is. En wat betekent “de aarde”? Dit is zoals het vers , “Mijn essentie was niet verborgen voor U, toen ik werd vervaardigd in het verborgene, en met kunst werd gevormd in het diepste der aarde.” (Psalm. 139:15)

Koning David heeft gezegd dat zijn lichaam ontworpen en geweven is in een nederige plaats in het lagere deel van zijn moeder, welke de fysieke manifestatie  is van yasod van malchoet, welke ook “aarde”wordt genoemd, in het Hebreeuws “aretz“. Het woord “aretz” is gerelateerd aan het woord “radson“, wat wil of verlangen betekent, en de wil/verlangen aangeeft dat Zair Anpin heeft om zich met malchoet  te verenigen.

De ziel komt zeker voort uit “de aarde” [malchoet] omdat het vanuit haar is, dat het uit in deze wereld komt.

Dit is de bron van verlangen die het zoeken motiveert voor de spirituele groei in de mens.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie