PARASHAT SHEMINI

Achtste (Leviticus 9:1 – 11:47)

RABBI SHIMON BAR JOCHAI
ZOHAR, p. 38b

VREUGDE BENEDEN, VREUGDE BOVEN

En Mozes zei tegen Aaron,en tegen diens zonen Elazar en Ithamar: Laat jullie haar niet wild groeien en scheur jullie kleren niet in, anders zouden jullie sterven en zou Zijn woede zich tegen de gehele gemeente keren, maar jullie broeders, het hele Huis van Israël zullen wenen over de brand die de Eeuwige heeft aangestoken. Bovendien, ga niet weg van de ingang van de tent der samenkomsten anders sterven jullie, de zalvingsolie van de Eeuwige is immers op jullie. (Leviticus. 10:6-7)

Rabbi Aba past een algemene regel toe om hulp te bieden in het verklaren van de dieper betekenis van deze mitswa, welke Aaron en zijn overgebleven twee zonen ontving na de dood van Nadab en Abihoe: Elke handeling Beneden wekt een handeling op van Boven [in de spirituele werelden], en de handelingen Beneden moeten lijken op de vorm van de handelingen Boven [om effectief te zijn].

Kom en zie, alle blijdschap Boven hangt af van die olie [het bewustzijn van chochma], want van daar vloeit blijdschap en zegeningen naar al het licht. En de Hemelse Priester [gerelateerd aan chesed] is gekroond met de vloeiing van olie [m.a.w, chochma, bewustzijn]. [Hij ontving die overvloed eerst, en] daarom, de Priester, die symbolisch gezalfd is met de heilige zalving Olie, in parallel met de hogere spirituele werelden, moet blijdschap tonen en een uitstekend voorkomen. Elke gemis in voorkomen hetzij op zijn hoofd of in het dragen van kleding, zou niet gezien mogen worden.

Onverzorgd haar en slordige gescheurde kleding tonen een gebrek aan meditatieve blijdschap, zo’n verschijnen veroorzaakt schade aan de corresponderende spirituele sefirot in Zeir Anpin. Onverzorgd haar, een teken van rouw en gebrek aan interesse met de uiterlijke verschijning van het hoofd, veroorzaak schade aan de drie sefirot van bewustzijn in Zeir Anpin, en gescheurde kleding ontsiert de zeven lagere sefirot van Zeir Anpin.

De Priester moet eerder volmaakt zijn in al zijn fysieke aspecten, zoals de spirituele tegenhanger die hij vertegenwoordigt. Hij zal geen enkel gebrek tonen zodat geen schade zal worden aangebracht aan Boven.

Kom en zie. Als Elazar en Ithamar de traditionele tekenen van rouw hadden getoond voor hun broers, door het inscheuren van hun kleding en te verschijnen met een onverzorgd uiterlijk, op het tijdstip dat zij werden gezalfd met de heilige Olie en gekleed gingen in de priesterlijke kleding, zouden zij niet worden gespaard, omdat het een tijdstip was dat oordeel opwekte [m.a.w zij moesten bijzonder zorgvuldig zijn om geen aanleiding te geven voor het opwekken van dat oordeel tegen hen.]

Van daaruit kunnen wij leren dat op een tijdstip dat dood wordt aangespoord in deze wereld, een persoon het aspect van oordeel absoluut niet verder aanspoort. Uitgezonderd iemand die bewust in een “handeling” van een mitswa verkeert, omdat dit het vermogen heeft om schade onmiddellijk af te wenden die de gerechtelijke machten kunnen veroorzaken. Want wanneer eenmaal deze kracht is opgewekt in deze wereld, zal het iedereen die het op zijn weg tegenkomt collecteren en afscheid laten nemen van deze wereld. Om die reden werden zij geïnstrueerd [zie in de Thoratekst bovenaan] met de concluderende woorden “anders sterven jullie“.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie