PARASHAT WAJIKRA

En Hij riep (Leviticus 1:1 – 5:26)

SHABBAT WAJIKRA

Rabbi Shimon bar Jochai
Zohar, Pagina 2a

De mogelijkheden van de Letters

In de Thora is de laatste letter van het woord "wajikra" (alef), in verhouding tot de andere letters in het woord, in een kleinere vorm geschreven. Dit verwijst naar de diepere wijsheid die eigen is aan de Hebreeuwse letters, en welke de openingsverhandeling vormt van dit wekelijkse Zohar gedeelte.

Rebbe Elazar opent zijn lezing met het volgende vers: "Vraag om een teken van de Eeuwige, je G’D, vraag het een of het ander in de diepte of in de hoogten boven." (Jesaja. 7:11)

In het bovenstaande vers vraagt de profeet Jesaja aan de slechte Koning Achaz, om de waarheid te testen van de profetie die hij hem had verteld, door G’D te vragen om een teken.

Het Hebreeuwse woord voor "wonder" of "teken" is "ot".
Kenmerkend is dat het zelfde woord ook "letter"betekent. Een letter is uiteraard ook een teken.
Hun model, vorm, grootte, spelling en numerologie of gimatria zijn allen, extensieve onderwerpen van commentaar voor de Wijzen. De eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, alef, ook gespeld "pelef" betekent "wonder".

Ik heb de voorafgaande generaties onderzocht [toen de Tempel er nog was] en de voorlaatste generaties [na de verwoesting]. Wat was het verschil tussen de eerdere en de latere generaties?
De eerdere generaties kenden [de oude wijsheid die gerelateerd is aan de letters] en observeerden nauwkeurig [in hen] de hogere wijsheid. Zij wisten hoe de letters gecombineerd moesten worden die werden gegeven aan Mozes op de Berg Sinai.

Het hercombineren van de letters in andere woorden laat de connectie zien tussen verschillende concepten, precies zoals ons bovenstaand voorbeeld van alef. Zij wisten eveneens op welke wijze de letters in de woorden waren gecombineerd, welke G’ddelijke leiding hulp en advies openbaarde via de sefirot.

Zelfs de zondaars van Israël [zoals Achaz en zijn groep] kenden de G’ddelijke Wijsheid die was gerelateerd aan de letters.

Het bewijs dat zelfs de slechten de verborgen krachten kenden van de letters is, dat de profeet Achaz vroeg voor zichzelf een letter te kiezen. Het was duidelijk dat dit betekende, één van de letters van de vierletter naam van G’D; joed, hé, vav, hé.

Zij kenden ook het geheim van de grote letters [in de Thora zijn oorsprong hebbend in de sefira van bina] en de kleine letters [zoals de Alef in het eerste woord van onze parasha, wajikra].

De grote letter, zoals de eerste letter, Beit, van het eerste woord van de Thora, "Bereeshiet", "in het begin"laat haar hogere status zien door de grootte. Het komt van de sefira van bina en is gerelateerd aan het G’ddelijke intellect als het nederdaalt.
Dus de grote beit toont dat alles opzettelijk is bestemd, stromend vanuit zijn oorsprong in het onkenbare, naar en tot in de sefira van begrijpelijkheid.

De kleinere letter verwijst naar de sefira van malchoet, het "vrouwelijke" aspect van het g’ddelijke als het in deze fysieke wereld treedt. Dit was het niveau dat riep tot Mozes vanuit het Tabernakel in de woestijn en van de Brandend Braamstruik. Dit symboliseert een indrukwekkende en ontzaglijke contractie van macht en vermogen van het oneindige.

Door inzicht te hebben in deze letters, hadden zij de wijsheid en het vermogen om het handelen in deze fysieke wereld te controleren.

Het is geen toeval dat "abracadabra" in het Hebreeuws betekent, "Ik zal creëren als Ik zal spreken" omdat het veranderen van combinaties van letters, zoals magie, de realiteit kan veranderen.

Elke letter die aan Mozes werd doorgegeven [bij het geven van de Thora] steeg op om kroontjes te vormen op de hogere heilige Chayot [om engelenscharen tot leven te brengen in de wereld van Yetzira]. Vervolgens werden alle Chayot door hen gekroond.

De hogere heilige Chayot bestaat uit de vier engelen die de wagen vormen voor de sefira van bina in de wereld van Yetzira.
Deze vier, Uriel, Raphael, Gabriel en Michael, zijn bekend onder hun acrostichon ARGaMan. Zij zijn de essentie van de lagere, niet-intellectuele sefirot die activiteiten uitvoeren. Michael vertegenwoordigt chesed, Gabriel Gevoera, Raphael tiferet en Uriel malchoet.
Elk is geflankeerd door twee engelachtige "helpers" wat tezamen een totaal maakt van 12 hogere heilige Chayot. Na het geven van de Thora ontvingen zij hun levenskracht van de letters die neerdaalden op hun "hoofden" m.a.w bewustzijn activeerde hen.

Zij allen stegen op in de sfeer [de yasod van malchoet], vanuit een hogere sfeer [chochma en bina], subtiel en onkenbaar. Zij stegen op en daalden af.

Geworteld in de sefira van bina, stegen zij op om instructies en vitaliteit te ontvangen en keerden terug om de lagere orde van engelen, ofaniem, letterlijke betekenis "wielen" in staat te stellen, dat er gebeurtenissen konden plaatsvinden in de fysieke wereld.

Deze twee aspecten zijn de grote letters [tweemaal zo groot geschreven dan de normale letters in de Thora] en de kleinere letters [half zo klein geschreven als de normale afmeting]. De grote letters komen neerwaarts van een hemelspaleis dat voor ieder is verborgen [de yasod van bina] en de kleine letters komen van een andere, lagere plaats [de yasod van malchoet]. Het mysterie hier van werd overgedragen aan Mozes op de Berg Sinai.

De geschreven Thora is het aspect van tiferet in Zeir Anpin. Het bevat zowel grote letters van bina en kleine letters van malchoet als ook letters van normale afmetingen.

En de connectie van de letters is verborgen in elke letter afzonderlijk [de gevulde/milui letters];
Alef, bijvoorbeeld, een enkele letter, is vergezeld op een verborgen manier [wanneer het voluit wordt gespeld] door de letters lamed en pei. En zo werd alles [betreffende de Hebreeuwse letters, zoals hun numerieke waarde en de manieren waarop zij gecombineerd kunnen worden om concepten aan te geven]
overgegeven aan Mozes op de Sinai.

De letters, voluit geschreven, openbaren een gestructureerde orde van nieuwe gegevensuitleg, nieuwe numerieke waarden, verwijzingen en connecties, en bovendien een wezenlijk belangrijk meditatief werktuig.

Al deze mysteries zijn verborgen onder de metgezellen. Gelukkig zijn zij!

SHABAT SHALOM

Geef een reactie