PARASHAT MISHPATIEM

Rechtsregels (Exodus 21:1 – 24:18)

Rabbi Shimon bar Jochai

Zohar. P. 94a

Rebbe Shimon opent zijn verhandeling met het vers: “Dit zijn de rechtsvoorschriften die je hun zult voorleggen. Als je een Hebreeuwse slaaf koopt, zal hij zes jaar dienen en het zevende jaar gaat hij in vrijheid heen; niets betaalt hij. (Exodus. 21:1-2)
De Aramese vertaling van de zin “Dit zijn de rechtsvoorschriften” is, “dit zijn de oordelen die je hun zult voorleggen”; dit impliceert de uitleg van reïncarnatie van zielen en de oordelen en straffen die op hun van betrekking zijn. Iedereen, zonder uitzondering, is de straf door reïncarnatie gegeven.

Dit is om gesublimeerd en gezuiverd te worden van zonden of omissies die rectificatie verlangen in een fysiek lichaam.

Vrienden, dit is de tijd om enige esoterische achtergronden, geassocieerd met reïncarnatie, bekendheid te geven, zoals indirect wordt aangegeven bij deze verzen. “Als je een Hebreeuwse slaaf koopt, zal hij zes jaar dienen” refereert naar de ziel van welk is geëist, neer te komen in deze fysieke wereld, om onvolkomenheden te rectificeren en te verbeteren.

D.w.z als de ziel van de kant van de spirituele kracht bekend is als “de Hebreeuwse Slaaf”, de engel Metatron, [zoals het de sefira van malchoet van Atziloey dient] welke zes kanten inhoudt, dan is “….zes jaar zal hij dienen”, gegeven om zichzelf in eventueel zes levens te rectificeren.

Deze is het maximale toegestane om te completeren in alle zes niveaus van de plaats waarvan het was afgesneden. Deze ziel heeft zijn oorsprong in een van de zes sefirot in de wereld van Beriyachesed, gevoera, tiferet, netzach, hod en jesod. Alle mitzwot hebben hun oorsprong in deze sefirot. De positieve geboden hebben hun bron in chesed. De negatieve geboden (zoals het niet stelen) hebben hun bron in gevoera. Tiferet is het inhoudelijk bestuderen van de hele Thora, terwijl netzach, hod en jesod relateert aan het leren van Thora, Profeten en Geschriften. Het vers heeft betrekking op het niveau van het lichaam: “Als jij”-het lichaam – “een Hebreeuwse slaaf verwerft” – een Joodse ziel – “zal hij jou zes jaar dienen” – tot aan zes reïncarnaties om zijn onvolkomenheden te rectificeren en noodzakelijkerwijs te werken en het ondergaan van problemen, ziekte, armoede en verwarring tot aan rectificatie.

Dit is echter niet het geval met een ziel die komt van de kant van de Shechina, welke het zevende niveau is [malchoet].

Deze ziel kwam neer door het heilig verbond van zijn ouders op de zevende dag, Shabbat, welke geassocieerd is met de sefira van malchoet van Atziloet.

Deze ziel zal zeker van slavernij “vrij uitgaan” omdat het een rechtvaardige ziel is, vrij van enig knechtschap [ ten aanzien van de kelipot].

De Thora die het leerde, en de mitzwot die het uitvoerde, rectificeren zulk een ziel. De Zohar haalt hier een modern wetenschappelijk thema aan, namelijk dat de doelstelling en meditatieve staat van de ouders in de periode van hun samengaan een levenslang effect heeft op hun nakomelingen. Een ziel van een zwangerschap verkregen op een weekdag heeft zijn oorsprong in een lager niveau dan van een ziel die zijn zwangerschap heeft verkregen op Shabbat.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie