PARASHAT BESHALÁCH

En hij had laten gaan (Exodus 13:17 – 17:16)

De Shabbat, wanneer parashat Beshalách gelezen wordt, heet eveneens “Shabbat Shira” (Shabbat van het Lied), vanwege het lied dat Mozes en het Joodse Volk zongen bij de splijting van de Rode Zee. Zingen, in het bijzonder, is sterk verbonden met Shabbat, zoals Koning David schreef, “Een lied voor de Shabbat” (Psalm. 92).

Ook Kabbala verklaart dat Shabbat al onze handelingen van de voorafgaande week complementeert en verheft. Deze elevatie gebeurt door te zingen. Aangezien het gebod van Shabbat voor het eerst wordt genoemd in parashat Beshalach (zie Rashi’s commentaar op Exodus. 15:25), is dit een indicatie dat deze Shabbat, de bron voor de elevatie is van alle spirituele en fysische werelden op elke Shabbat van het jaar, voor elke generatie! Shabbat Shira is de elementaire mogelijkheid om onze bestemming te complementeren en onze spirituele status te veranderen voor het betere!

Vanwege alle bovengenoemde redenen, rust op ons de verplichting om deze Shabbat tot iets zeer speciaals te maken, door ons zoveel mogelijk te distantiëren van doordeweekse handelingen en gedachten en te vullen met vreugde en gezang. Het is ook belangrijk om zich speciaal deze Shabbat te richten op het zingend gebed, als een vehikel voor toegang tot de hogere werelden, welke tevens de openbaring zal bespoedigen van de komende verlossing. Geef elke minuut (van de Shabbat) het maximale.

De Zohar benadrukt de importantie voor elke Jood om zich tot het uiterste te concentreren bij het dagelijks reciteren van het Lied van de Zee; wie wil het niet verdienen om het te zingen in de Komende Wereld. Wat is de relatie van dit lied met de Komende Wereld? De zin “uittocht van Egypte” wordt 50 keer genoemd in de Thora. Het getal 50 is verbonden met het hoogste niveau van begrijpen. Het Joodse Volk kwam tot dit bewustzijnsniveau door het ervaren van de mirakels in Egypte en bij de splijting van de Rode Zee. Aangezien de eerste verlossing een prototype is voor uiteindelijke, is het zeggen en begrijpen van dit lied in onze generatie, een preparatie voor het G’ddelijke bewustzijn dat bij de uiteindelijke verlossing de wereld zal bezielen. We kunnen dat afleiden van de woorden, “Dan zullen zij zingen”, wat in eerste instantie tegenstrijdig lijkt. “Dan” staat in de verleden tijd, terwijl “zullen zingen” de toekomst aangeeft. De reden hier voor is dat het Lied van de Zee een brug vormt tussen het verleden en een toekomstig tijdperk. Besluit daarom om geen dag te missen, de geruststelling is, dat dit gebed deel uitmaakt van het geregelde ochtendgebed.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie