PARSHAT MIKEETS

Aan het einde (Genesis 41:1 – 44:17)

Probeer eens voor te stellen in welke situatie Josef zich bevond. Hij zat in een Egyptische gevangenis , na een gearrangeerde beschuldiging van de vrouw van zijn meester. In relatief korte tijd was hij van een vrij man en vaders lievelingszoon , gezonken naar een slaaf en gevangene. Jaar na jaar kwijnde hij weg in gevangenschap. Er was een klein lichtpuntje van hoop toen hij Pharao’s bediende had geholpen, maar dat was alweer twee jaar geleden, kennelijk was hij Josef vergeten.

Josef was ongetwijfeld niet teleurgesteld of neerslachtig. Integendeel, als hij enige neiging tot neerslachtigheid had, zou hij waarschijnlijk al jaren eerder in een depressie geraakt zijn.

Maar kon hij daarentegen gelukkig zijn met de situatie? Er was weinig ruimte voor optimisme. Hoe kon hij in G’D’s hemelsnaam ooit deze kerker verlaten?

Maar zie, een boodschapper kwam, met een opdracht van de Pharao. Ze wasten hem, gaven hem fijne kleding en brachten hem in de tegenwoordigheid van de meest machtige man in de wereld.

En de man die hem onderkoning had gemaakt was hem zeer dankbaar voor de interpretaties van zijn dromen.

Wat was de essentie, het wezen van deze dynamiek? Allereerst, wees nooit wanhopig, een persoon moet zich realiseren dat hoe erg dan ook zijn situatie mag lijken, zijn omstandigheden kunnen in een mum van tijd veranderen. Radicale veranderingen van machtsposities en situaties zijn mogelijk, zij gebeuren, vaker en meer dan we voor mogelijk houden. Ten tweede, bereid je zelf voor op de voordelen als deze veranderingen zich voordoen. Er zijn mensen die miljoenen winnen in een loterij en een aantal jaren later terug bij nul zijn. Josef werd onderkoning omdat zelfs in de gevangenis hij de eigenschappen van een koning had. Hij bezat zelfcontrole en de wil om anderen te helpen. En het meest belangrijke, hij had vertrouwen in G’D en was zich bewustzijn van Zijn voorzienigheid, zich realiserend dat onder wat voor omstandigheden dan ook, Hij het is die het veranderingsproces van teweeg brengt.

Deze en andere eigenschappen maakten hem geschikt om zoveel mogelijk voordeel uit de veranderde lotsbeschikking te halen.

Josef was niet kwaad op zijn broers om de verkoop die hem in slavernij voerde. In verschillende situaties, zegt hij tegen hen (Genesis 45,5-8) “….want tot levensbehoud heeft G’D me voor jullie uitgezonden….Welnu, niet jullie hebt mij hierheen gezonden, maar G’D.”

De uiteindelijke volbrenging door G’D was voor het goede. “Jullie hadden misschien iets kwaad tegen mij in de zin, maar G’D heeft het ten goede gekeerd, zodat Hij doen kon als tot op deze dag: een groot volk in leven houden”.( Genesis, 50, 20 )

Hij troostte hen niet alleen, maar informeerde hen, dat besef hem door het leven had geleid. Wanneer een persoon beseft dat hij in G’D’s wereld leeft, kan hij in elke situatie en waar hij zich in bevindt, vrede en voldoening vinden.

En hij leeft met de hoop en besef dat het G’D’s goedheid is die zijn leven beheerst, ” niets van kwaad komt neer van de hemel.”

Wat overkomt als kwaad is in wezen verborgen goedheid en zelfs meer, het is een deel van een proces dat leidt naar open en duidelijk goed. Want wat G’D beoogt voor deze wereld en het leven in deze wereld is van zo’n grote goedheid, dat geen sterfelijk intellect dit kan waarderen.

Josef’s omstandigheden zijn vergelijkbaar met onze existentie, want gevangenschap is één van de metaforen voor wat gewoonlijk wordt omschreven als galoet, verbanning. We moeten ons realiseren dat verbanning alleen maar tijdelijk is. Het is niet wat G’D eigenlijk wil; het verhult wat de mens werkelijk is en wat de wereld in essentie is. Wat voor een verrassing zou het zijn als morgen de verbanning zou eindigen?

We moeten ons realiseren dat dit G’D’s intentie is. De spirituele geschiedenis van de mensheid heeft een doel welke door één Hand wordt geleid. Stap voor stap leidt G’D ons voorwaarts naar het komen van de Mashiach en de dagenraad van de tijd wanneer “de aarde zal vervuld zijn met de kennis van G’D zoals de wateren de oceanen bedekken”.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie