PARASHAT NASÓ

Neem op Numeri. 4:21 – 7:89

Het geven van de Thora aan Adam, was G’D’s oorspronkelijke plan. Om die reden werd Adam geschapen…..Adam moest de “eerstgeborene” zijn van de gehele mensheid, aangezien hij het eerste menselijk wezen, aller tijden was. Ook staat geschreven dat Israël “Adam” genoemd wordt. Dit, op zijn beurt, betekent dat Israël eveneens “eerstgeborene” wordt genoemd, we weten dit van het vers “Mijn eerstgeborene zoon Israël” (Exodus. 4:22). De rangstatus van de Levieten, als eerstgeborenen echter, is belangrijker dan dat van Israël als een geheel, daar de Levieten de Roeach Adam, “de geest van de mens” representeren, waartegen de andere stammen van Israël slechts Nefesh Adam, “de ziel van de mens” vertegenwoordigen.
Om zeker te zijn dat we dit punt op waarde schatten, schrijft de Thora betreffende de stam van Levi, “Zij zullen Uw wetten aan Jacob leren, en Uw instructies aan Israël” (Deuteronomium.33:10). Dit verwijst naar de geopenbaarde, praktische Thora, de opdrachten die we hebben te vervullen en de overtredingen, die we moeten proberen te voorkomen.
Hoe dan ook, de “eerstgeborene” is de spirituele Thora, tweeduizend jaar vóór de creatie van het universum en een Thora-aanduiding naar en op de Tafelen die werden gedragen in de Heilige Ark door de Kehot familie.
Per slot van rekening waren, “de Tafelen het handwerk van de Almachtige” (Exodus. 32:16), precies zoals de “spirituele Thora”, welke de geschreven was voorafgegaan.

Deze Thora moet dus gezien worden als de ware, degene, die voorafging aan de Thora die was gegeven aan de mensheid om in acht te nemen.
Overeenkomstig, worden de Kehotieten als eersten genoemd, omdat zij De Heilige Ark, met in zich de Tafelen, vervoeren, m.a.w de spirituele essentie van de Thora.
Vanuit dit perspectief, verdienen de Kehotieten te worden beschouwd als eerstgeborenen.

Het is nu duidelijk waarom de Kehot familie eerst werd geteld. In zaken die in deze fysieke wereld moeten worden uitgevoerd, zien we Gershon als de “eerstgeborene”, maar in aangelegenheden die uitsluitend het domein van de spirituele wereld aangaan, beschouwen we Kehot als de “eerstgeborene”.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie