PARASHAT KÓRACH

Korach (Numeri 16:1 – 18:32)

Rabbi Jaakov Josef of Polonoye

De andere zijde van de Tsaddiek (rechtvaardige)

Rabbi Jaakov Josef of Polonoye, de “Toldot Jaakov Josef” was één van de intiemste discipelen van de Baal Shem Tov, waardoor zijn drie standaardwerken, Toldot Jaakov Josef, Ben Porat Josef en Ketonet Passiem, de voornaamste bron van informatie bevatten over de leringen van de Baal Shem Tov.

Hij schrijft op veel plaatsen, dat hij hoorde van zijn meester, dat een tsaddiek moet bidden ten behoeve van zijn antagonisten, degenen die hem kleineren en bespotten. Zij zijn, haalt Rabbi Jaakov Josef aan, “De geest [Roeach] van de tsaddiek.”

Deze antagonisten zijn feitelijk gecreëerd van schillen, welke de tsaddiek onafgebroken schilde en verwijdert in een proces van spirituele zuivering en purificatie. Aangezien Roeach [wat ook in het hebreeuws “wind” kan betekenen] is geassocieerd met spraakvermogen, gebruiken deze antagonisten lasterpraat en bedrog om hun destructieve plannen ten uitvoer te brengen ten aanzien van de tsaddiek.

De enige weg voor een tsaddiek om te reageren tegen zijn antagonisten is om “vuur te bestrijden met vuur” (of eerder “wind met wind”).
Hun wapen is de kracht van het spreken. Daarom antwoordt de tsaddiek op zijn best met gebed ten behoeve van hen. Het gebed van de tsaddiek verzacht en neutraliseert de wreedheid van de antagonistische claim.
Een gevolg, van het aspect zijn, van de tsaddiek , zien deze antagonisten, wanneer zij de tsaddiek aankijken, alleen een reflectie van zichzelf in de meest ware vorm. En wel, dat zij schillen zijn van de tsaddiek ’s purificatieproces, zij zijn op geen enkele wijze bij de heling en herstel betrokken, die de tsaddiek op gang heeft gebracht.

De Thora informeert ons, dat Mozes de meest bescheiden en nederigste mens was die ooit op deze aardbol heeft rondgelopen.
Dit was een gevolg van een constante inspanning om zijn karakter te zuiveren en te verfijnen. Mozes wordt eveneens “een trouwe toegewijde dienaar” genoemd. G’D zegt, “Mozes is een zeer ingetogen mens, meer dan enig mens op de aardbodem.” (Numeri. 12:3)
Mozes werd geschat omdat hij zich niet mengde in de aangelegenheden van zijn Meester, zaken waar hij niets mee te maken had. Het enige belang wat hij nastreefde, was het belang van G’D en niet persoonlijk eigenbelang. Om die reden, afgezien van het feit dat hij de leider was van een groot Volk, sprak hij met G’D van aangezicht tot aangezicht en werd daarom geëerd of tenminste gevreesd door de bewoners van de toenmalige wereld. Ondanks dit alles slaagde hij er in, om de meest bescheiden en nederigste mens te zijn die ooit op deze aardbol heeft geleefd.

Korach, in zijn rebellie tegen de autoriteit van Mozes, beweerde dat Mozes, excessieve arrogantie toonde en voorkeur om familieleden voor te trekken, door zichzelf het “koningschap” toe te eigenen en het priesterschap aan de familie van zijn broer. In werkelijkheid was Korach, de antagonist, alleen in staat om in Mozes zijn eigen reflectie te zien, dat van een jaloerse verbitterde leider in wording, verlangend en hunkerend naar macht.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie