PESACH

23 April – 1 Mei, 2005.

Rabbi Shimon bar Jochai

Zohar, parashat Bo P.40b

Het vertellen van het verhaal over de uittocht uit Egypte is een van de belangrijkste onderdelen van de Seideravond. De wijze van vertellen moet levendig, waarlijk en vreugdevol zijn, en mag in de taal worden gedaan die men eigen is. De Zohar leert ons het volgende:
Op iedereen, die vertelt, rust de verplichting om het verhaal van het verlaten van Egypte te doen met lofspraak, deze mitzwa impliceert, dat dit geldt voor alle tijden. Elk persoon die het verhaal over de uittocht uit Egypte vertelt, op een blije verheuggelijke wijze, zal in de toekomst geïnviteerd worden om samen, met de Shechina, zich te verheugen.

Door het verhaal op een opgewekte manier te vertellen, verwijzen we naar de sefira van bina, welke de bron is van alle blijdschap. Dit heeft als gevolg dat de sefira van malchoet evenzo vol van vreugde is, omdat bina op deze sefira een direct invloed heeft. Als beloning voor deze totstandkoming van verbondenheid, terwijl zij (de Shechina) in verbanning is, zal deze persoon deel uitmaken van haar vreugde in de tijd van de uiteindelijke verlossing.

Deze vreugde, in de tijd van de uiteindelijke verlossing zal groter zijn dan elke andere vreugde. Dit is iemand die zich heeft verheugd met zijn Meester.

Iemand die de mirakels van de Exodus in blijdschap verhaalt, alsof hij het was die bevrijd werd, brengt deze verlichte blijheid opnieuw tot leven zoals zij werd geuit ten tijde van de eerste Uittocht. Om die reden gebruikt de Zohar het Hebreeuwse woord “sippoer”, verhaal, als beschrijving voor het opzeggen van de Pesach Haggada; het woord “sippoer” is gerelateerd aan het woord edelstenen, in het Hebreeuws “sapiriem”, uitzonderlijk fonkelend.
Het Nederlandse woord en ook het Engelse woord “saffier”, “sappfhire” relateren aan vuur, fire, welke verborgen is in het woord “saffier”, “sappfhire”, een hint naar de wijze waarop deze edelstenen het licht breken.
Het vurig overbrengen van het verhaal, zodat de vonken ervan springen, weerspiegelt de originele vreugde die geworteld is in de ziel. We geven dit zelfs weer in de begroeting “vreugdevol Pesach” Pesach kan in het Hebreeuws gelezen worden in twee woorden: “” betekent “mond” en “sach” “spreekt”. Dit is een verwijzing naar de mitzwa van het reciteren van het verhaal van de Exodus. Dus groeten wij elkaar met de zegen om het verhaal van de uittocht uit Egypte op een vreugdevol en blijde manier te vertellen!

EEN VREUGDEVOL PESACH

Geef een reactie