PARASHAT TEROEMÁ

Heffing (Exodus 25:1 – 27:19)

De Thora bevat 40 letters [ wanneer we de verschillende klinkers en semi-klinkers in aanmerking nemen met toevoeging van de 27 medeklinkers inclusief de vijf sluitletters.] Dit komt omdat de Thora was gegeven over een periode van veertig dagen. De constructie van het Tabernakel op zich, zinspeelt op de Thora, aangezien het doel van het bouwen van het Tabernakel was om de Heilige Ark te huizen, welke de Stenen Tafelen met G’D’s eigen inscriptie bevatten.
Het studeren van Thora is equivalent aan alle andere goede eigenschappen. De 22 basis letters van de Thora zijn in drie groepen verdeeld, zoals is uitgelegd in Sefer Yetzira: de drie fundatie letters, alef, mem, shin, de zeven Dubbelen, beet, gimel, dalet, noen, , reesh, tav, en de twaalf Eenvoudige, , vav, zajin, chet, tet, yoed, chaf, lamed, samech, ayin, tsadik, en koef.
Analoog aan deze drie groepen, zien we gedurende de constructie van het Tabernakel, dat de heilige voorwerpen gemaakt werden van drie verschillende soorten metaal, goud, zilver en koper, overeenkomstig de drie letters alef, mem, shin; de zeven lampen van de zevenarmig kandelaar corresponderen met de zeven letters beet, gimel, dalet, noen, , reesh, tav.

In het boek Ginat Egoz worden goud, zilver en koper respectievelijk gesymboliseerd door de elementen vuur, lucht en water.
De belangrijkste letters van deze elementen water (in het Hebreeuws, “Majiem”), lucht (“Avir”),en vuur (“aiSH”), zijn de zelfde als de drie fundatie letters die vermeld worden in Sefer Yetzira. Goud wordt vergeleken met vuur, zilver met lucht, en koper met water.

De zeven lampen van de zevenarmig kandelaar symboliseren de zeven voornaamste planeten ( een systeem die in vroege dagen door de astronomen werd gehanteerd ). Zij symboliseren de 7 letters welke Dubbelen worden genoemd omdat zij voorkomen op verschillende momenten met en zonder een dagesh of punt in het midden. Op een hoger niveau symboliseren zij respectievelijk de eigenschappen van Recht en Barmhartigheid.

De 12 edelstenen die de borstplaat bevat, gedragen door de Hoge Priester, symboliseren de overgebleven 12 medeklinkers. Het moet evident zijn dat alle belangrijke delen van het Tabernakel de letters van het Hebreeuwse alef-bet symboliseren, oftewel alle letters van de Thora. Het universum was gecreëerd in het belang van Thora, zodat de Thora kon worden nageleefd.

De drie Fundatie letters corresponderen met de basis elementen. Gewoonlijk spreken we over vier basis elementen: lucht, water, vuur en stof (aarde). Het element aarde echter is inbegrepen in de drie elementen, aangezien het een resultaat is van de interactie van de drie andere elementen.

Het getal zeven, in relatie tot de zeven dubbele letters, symboliseert het aantal hoofdplaneten.

Het getal twaalf symboliseert de twaalf leiders in het fysieke universum, de twaalf tekens van de zodiak; nochtans op een hoger niveau, verwijzen zij, na herschikking, naar de twaalf letters waarop de Onuitsprekelijke Naam kan worden geschreven. Deze naam bevat drie letters, yoed, en vav, en wanneer de vier letters van de Naam zelf (yoed, , vav, ) worden toegevoegd, krijgen we het aantal zeven. Wanneer we nu de verschillende manieren waarop de naam kan worden geschreven in aanmerking nemen, hebben we je twaalf.

Dit symbolische verband is ook terug te vinden met betrekking tot het volk Israël, de ontvangers van de Thora. We hebben drie patriarchen, Abraham, Izaak, en Ja’akov. Israël heeft zeven verschillende niveaus van nobelheid: de Israëliet, de Leviet, de priester, de Hoge Priester, de president van het Hoge gerechtshof, de leider van de natie in afwezigheid van een koning, en de koning zelf.
Het cijfer twaalf symboliseert de twaalf stammen. Alles tezamen opgeteld is dit 22, m.a.w het aantal letters van het basis alev-bet, het alfabet van de Thora. Dit is de betekenis van het vers in de Mishna , “de studie van Thora is equivalent aan hun allen.” (Mishna Pea,1:1)

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie