PARASHAT JITRO

Jitro Exodus. 18:1 – 20:23

ZACHOR ET-JOM HASHABBAT LEKATSHÒ,” “Denk steeds aan de Shabbatdag,” het vierde gebod van de Tien Geboden, verwijst naar het eeuwige wezen van G’D, en dat Hij de wereld heeft geschapen vanuit het niets, ex nihilo.
We hebben een traditie dat de twee formuleringen, shamor wezachor be diboer èchad, de één in deze parasha en de andere Deuteronomium, simultaan door G’D waren uitgesproken.

{Shamor, het eerste hebreeuwse woord van het Shabbat-gebod in de Tien Geboden zoals in Deuteronomium 5,12 voorkomt, in vertaling: “Houd je aan de Shabbat”. Zachor is het eerste woord van het Shabbat-gebod zoals het in Exodus 20,8 staat, in vertaling: “Denk steeds aan de Shabbat”.
In de Talmoed (Rosh Hashana 27a en Shawoe’ot 20b) zouden deze twee verschillende uitdrukkingen door G’D op de Sinaï als één klank uitgesproken zijn.}

De eerste versie, in de parasha van deze week, vermeldt de Schepping,….. G’D creëerde het universum in 6+1 dagen.
De tweede versie, in Deuteronomium 5,12, wat wordt geïntroduceerd door het woord Shamor, vermeldt de Uittocht, de gebeurtenis waar waarneembare nieuwe grondregels voor het universum werden gevestigd. Daar toonde Hij aan dat Hij de Schepper was. De betekenis van Zijn naam Joed- Key Vav Key werd gemanifesteerd in Egypte. Onze geleerden zeggen, dat wanneer iemand de Shabbat zegent over een beker wijn, zinspeelt naar een toekomstige wereld waar het spiritueel niveau altijd zal zijn als van Shabbat. (Pesachiem 106)
We zullen deze toekomstige wereld verdienen door het Shamor gedeelte van dit gebod in deze wereld, in acht te nemen.
De Shabbat in de toekomstige wereld representeert de esoterische dimensie van de sefira bina, waar de jajin hame shamor, de wijn uit de dagen van Gan Eden, wordt bewaard en daar op ons wacht.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie