PARASHAT WAJERÁ

En Hij verscheen (Genesis 18:1 – 22:24)

De uitzonderlijke overdaad van hachnasat orechiem, gastvrijheid, van de kant van onze patriarch Abraham, bracht drie diepgaande waarheden met zich mee.
Gedurende de maaltijd, met de drie gasten (engelen), waren Abraham en Sara reeds bedacht met de eventualiteit van de akédat jitzchak, de binding van Izaak op de Berg Moria.
Wanneer Rashi in Genesis 22,2 drie verschillende inhoudelijke verklaringen aangeeft waarom de Berg, de Berg Moria wordt genoemd, reflecteren deze drie benamingen de drie waarheden die geopenbaard werden aan Abraham tijdens de maaltijd.
Rashi vergelijkt Moria met Jeruzalem, citerend Kronieken II. 3,1 als zijn bron. Bereeshiet Rabba 55,7 beschrijft de naam als een indicatie naar de plaats waarvan uit de hora’a (morele) instructies aan Israël zijn oorsprong vinden. Dit is ook de plaats uit welke diepe verering en ontzag voor G’D voortkomt. En Onkelos vertaalt de naam, zinspelend op de dienst van het reukwerk, waarin mirre, nardus en andere specerijen waren, dus Moria van Mor, mirre. Alle drie commentatoren richten zich daarbij op de drie waarheden, die de opdracht aan Abraham om zijn zoon te offeren, omgeven.
De opdracht aan Abraham om Izaak te offeren als een offergave is extreem moeilijk te begrijpen. Vooral om het feit dat het ma’achèlet, wordt genoemd, “iets wat voeding geeft” m.a.w dat het volk Israël nog altijd “voeding krijgt” op de verdiensten die geaccumuleerd zijn door onze patriarch, die zijn enige zoon en gepredestineerde opvolger nam, om eigenhandig te slachten, omdat G’D het hem had opgedragen. En ook de verdienste van Izaak met betrekking tot zijn verbazingwekkende meegaandheid, zie Genisis 22,8: wajélchoe shenéhem jachdav, “Zo gingen die twee tezamen.” Zo komt de tekst tenminste in ons verhaal over.
Maar als je de tekst echter zorgvuldig onderzoekt, vind je dat beide, Avraham en Izaak, pogingen doen om van deze specifieke dood te ontsnappen, zoals door onze Wijzen wordt benadrukt.
Als Abraham antwoordt op de vraag van zijn zoon “maar waar is het lam voor het offer?” door te zeggen: “G’D zal zich wel voorzien van een lam voor een offer, mijn zoon,“ wordt dit opgevat als een gebed tot G’D om een andere offergave te kiezen (22,7- 8).
We moeten het vers als volgt lezen: “Als G’D geen ander lam kiest, dan le’ola benie,” “zal mijn zoon de offergave zijn.”
Dan zien we dat Abraham G’D bidt om een mirakel. Omwille van Abrahams gebed en het feit dat G’D welwillend antwoordde, zeggen we heden ten dage in onze slichot, smeekgebeden, dat “Moge de Ene die Abraham antwoordde op de Berg Moria, ook onze gebeden beantwoorden.”
In het zicht van dit alles, waarom wordt Abraham zo overstelpt met lof door de Thora? Hebben we niet een verklaring in Sifra wajikra 22,32, dat, als iemand martelaarschap ondergaat in het belang van de Heilige Naam van G’D, hopend dat G’D hem daardoor zal redden met een mirakel, er geen mirakel zal plaatsvinden? Zelf als zo’n mirakel eventueel zal plaatsvinden, kan zo’n persoon onder geen beding worden beschouwd als een martelaar in het belang van G’D’s naam!
De Jalkoet op wajasem oto al-hamisbeách, en legde hem op het altaar, (22,9) beschrijft hoe beide, Abraham en Izaak, hemelwaarts keken. Beide huilden. De Jalkoet geeft een indrukwekkend beeld van de grote hoeveelheid tranen welke Abraham van hoofd tot voet bedekte. Dit om G’D te bewegen Izaak te redden. Abraham zei tegen zijn zoon: ”Gezien het feit dat ik zo vele tranen vergoten heb, voorziet G’D in een ander offergave.” Op dat moment brak Izaak in hevige tranen uit en verkondigde: ”Ik hef naar de bergen mijn ogen op. Vanwaar zal er hulp voor mij komen?” (Psalm. 121,1)
Dit alles bewijst dat beide, Abraham en Izaak, bereid waren door te gaan met de offergave.
De karakteristiek van chessed is een weergave van de innige liefde voor G’D in een persoon, daarom refereert G’D aan Abraham in Jesaja 41,8 als “avraham ohawie,” “Abraham die van Mij houdt.”
De Zohar, Mishpatiem 114, definieert een chassiet, een vroom liefdevol persoon, als iemand die op intieme voet staat met zijn Schepper.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie