PARASHAT WAJAKHEEL / PEKOEDÉ

En hij liet samenkomen / De berekeningen (Exodus 35:1 – 40:38)

De gemeenschappelijke kenmerken van de concepten van Shabbat en het Tabernakel zijn, dat beiden symbolen zijn van olam habá – de Komende Wereld.
Er is een bijzonder interessant verhaal in de Talmoedtractaat Beetsa 16.
Het vertelt dat Shammai alleen voedsel kocht en at, met de intentie om de Shabbat te eren.
Zou hij een aantrekkelijk dier vinden, zou hij het kopen met de intentie om het op Shabbat te eten. Zou hij later een dier van betere kwaliteit zien, dan zou hij van de eerste afzien en in de week eten en de betere bewaren voor de Shabbat. De Talmoed vergelijkt Shammai’s gedrag met dat van zijn collega Hillel wiens handelingen worden beschreven als zijnde “leshem shamajiem” – “in het belang van de Hemel.”
Moeten wij hieruit concluderen dat Shammai’s handelingen niet “in het belang van de Hemel” waren? Absoluut niet, maar waar lag dan het verschil van opinie tussen Shammai en Hillel welke ‘n verschillende benadering teweegbracht in hun dagelijkse routine? Zij verschilden van menig over het feit of het toegestaan was om G’D te dienen voor accumulatieve beloning in de Komende Wereld. Shammai beschouwde het dienen van G’D voor materiele beloning in deze wereld als verboden, terwijl hij het dienen van G’D voor accumulatieve beloning in het Hiernamaals absoluut voor toegestaan hield.
Zijn collega Hillel daarentegen, beschouwde het dienen van G’D om een beloning te ontvangen in deze wereld en in de toekomstige, als verboden. Dit is wat de Talmoed bedoelt als zij Hillel’s handelingen beschrijft als “in het belang van de Hemel” m.a.w dienen zonder enig belang of vooruitzicht op beloning.
Het Tabernakel, wat een weergave was van alle verschillende stages van de schepping en waarvan de Shabbat er een was, zinspeelt op een wereld die totaal Shabbat georiënteerd is.
Terwijl de Shabbat met zijn inhoudelijke gave van neshama jatiera, de bijkomende ziel, die huist in elke Jood op deze dag, één zestigste deel symboliseert van wat de toekomstige Shabbat zal gaan inhouden, stelt eveneens het Tabernakel ons in de gelegenheid een glimp op te vangen van één zestigste deel van hoe de Toekomstige Wereld zal zijn. Dit is de diepere betekenis van de verklaring in Shabbat 10 waar G’D wordt geciteerd, als Hij Mozes meedeelt dat Hij een schitterende gift voor hem en het Joodse Volk heeft, genaamd Shabbat.
Dit is de reden voor Exodus 31,13, waar G’D aankondigt dat Hij die gift zou gaan verlenen.
G’D sprak in feite over de principale beloning, iets dat Hij in Zijn schatkamers houdt, een Shabbat-atmosfeer die geheel de overhand krijgt in de Komende Wereld.
Om het Joodse Volk in staat te stellen een glimp op te laten opvangen van deze beloning, voor het in acht nemen van de Thora, gaf G’D ons de gift van neshama jatiera, het bijkomend spirituele perceptievermogen, zodat wij ons bewust konden zijn van het feit, dat de Shabbat inderdaad het meest kostbare geschenk was.
Rabbi Jochanan leert ons in het Talmoedtractaat Beetsa 16. Rabbi Shimon ben Jochai citerend: dat G’D ons alle geboden publiekelijk heeft gegeven, behalve het gebod om Shabbat te houden.
We leiden dit af van Exodus 31,17: “Tussen Mij en de Kinderen van Jisraël is het voor eeuwig een teken, dat de Eeuwige in zes dagen hemel en aarde maakte en op de zevende dag ophield en herademde.” Als dit inderdaad zo zou zijn, waarom zouden de niet-joden zich dan schuldig maken aan het houden van de Shabbat, als zij niet wisten dat het alleen voor Joden was?
Het antwoord is, dat de wetgeving voor de inachtneming van Shabbat ongetwijfeld publiekelijk is gegeven, maar het was de aard van de beloning voor deze inachtneming, wat verborgen bleef tussen G’D en het Joodse Volk.
Want Rabbi Shimon ben Lakish verklaart, dat G’D de Jood op Shabbatavond van een aanvullende ziel voorziet, welke na het beëindigen van de Shabbat van hem wordt weggenomen. Dit alles is gebaseerd op Exodus 31,17.
De betekenis van deze verklaring moet namelijk zo worden opgevat, dat ieder die zich bewust wordt van de “aanvullende ziel” die in hem treedt op de avond Shabbat zich daarbij het verlies moet realiseren dat hij heeft ervaren na einde van de vorige Shabbat, toen die ziel van hem wegging.

SHABBAT SHALOM

HET IS HOOGST AAN TE BEVELEN OM DE CONCEPTEN EN DOCTRINES VAN KABBALA TE BESTUDEREN OP ONZE WEBSITE IN HET ARCHIEF ONDER KABBALA EN CHASSIDISME.

Geef een reactie