PARASHAT BO

Kom (Exodus 10:1 – 13:16)

Het eerste en meest belangrijke doel van het Pesachoffer was om G’D’s superioriteit aan te tonen over alle andere godheden, zowel in de Hemel als op aarde.
Het is zeer belangrijk om te weten dat G’D vele intermediairs had begiftigd met verschillende machten, wat wellicht de impressie geeft dat er een aantal primaire bronnen van macht zijn in het universum, deze verkeerde impressie moest absoluut worden weerlegd.
Het tot schande maken van de sterkste van deze machten, de sar shel mitsrajiem, opper of aanvoerder van Egypte, bracht automatisch de schande teweeg over alle andere godheden.
Het zodiakteken van het lam is de eerste van de twaalf zodiaktekens en representeert de eerst aanwezende macht, aan welke G’D een aantal verschillende functies had gemachtigd.
Het was dit symbool welk geslacht moest worden, om volkomen duidelijk te maken dat het zonder de consensus van G’D, onmacht representeert, in plaats van macht. Aangezien de Egyptenaren het lam tot hét symbool maakten van hun sar, de tegenhanger in de Hemelse Regionen, moest het door de Joden worden geslacht. Om de zelfde reden was het belangrijk dat de verlossing plaatsvond in de maand dat het teken overheerste en op de dag die symbolisch is voor de baan van de zenit m.a.w. dat de vermoedelijke macht op zijn sterkst was.
De Thora’s verklaring in Genesis 46,34, dat iedere schaapherder een gruwel is voor Egyptenaren wordt hier logisch. Het idee dat schapen een menselijke beschermende oppasser nodig zouden moeten hebben, gezien hun suprème goddelijkheid, is een zware belediging ten aanzien van hun religie.
Wanneer G’D zegt (Exodus 12,2-3) “hachodesh hazè lachem” “Deze maand is voor jullie” is het een aankondiging dat Israël zal verlost worden gedurende de maand Nissan.
G’D beval dat er een lam moest worden genomen om te slachten. Door deze handeling werd het gehele systeem waarop de Egyptenaren hun positie als wereldmacht hadden opgebouwd, vernederd.
G’D oordeelde over het schaap, over de Egyptische godheden, om aan te tonen dat Hij niet alleen een godheid is (zoals anderen m.a.w. Elokiem), maar dat Hij YOED KEY VAV KEY is, G’D als ÈJÈ OWÈ JÈJÈ, Hij was, Hij is, Hij zal altijd zijn, de Ene, die het Universum en deze wereld heeft geschapen – ex nihilo en die eeuwig is.
De Zohar op Exodus 12,3: “lémor bèasar lachodesh hazè wejikachoe lahem iesh sè lebeet-aawot sè labajit” “Op de tiende van deze maand zullen zij zich ieder een lam nemen voor iedere familie, één lam voor ieder huisgezin”, commentariërend dat G’D in feite tegen de Joden zei “hou de Egyptische godheid binnen in je huis opgesloten en executeer het publiekelijk op de vierde dag.
De Egyptenaren moesten dit alles met lede ogen aanzien. Dit was zeer moeilijk voor hen om te verwerken, moeilijker dan het ondergaan van de voorafgaande plagen, en nota ene, als sluitstuk werd hun godheid geroosterd in het vuur, wat deel uitmaakte van de executie.
Het mocht niet gekookt zijn in water omdat de Thora beveelt (Deuteronomium. 7,25) om afgoden te verbranden in vuur (van de volkeren die werden overwonnen). Als iemand het Pesachlam had gekookt, stond dat gelijk aan heimelijk verbergen, het had geen welriekend aroma. De kenmerkende reuk van het roosteren moest elk huis doordringen.
De reden dat het in zijn geheel moest worden geroosterd, met kop en poten, was om de impressie te voorkomen dat het in leven bleef en dat het eventueel een ander dier kon zijn, ‘n varken bijvoorbeeld.
Iedere Egyptenaar moest getuige zijn dat hun godheid werd bereid als normaal voedsel. Het Pesachoffer mocht ook niet op een gulzige manier worden gegeten, maar praktisch aan het einde van de maaltijd.
Geen been mocht worden gebroken, zodat het skelet in zijn geheel kon gezien worden. Voor al deze redenen spreekt de Thora over “oewélohéhèm asaa YOED KEY VAV KEY shevatiem” “Ook tegen hun goden richtte de Eeuwige zijn straffen”. (Numeri 33,4) Tot zo ver de Zohar.
Exodus 12,12: “alle goden van Egypte zal Ik straffen, Ik, de Eeuwige”, is een verwijzing naar de sar shel mitsrajiem, opper of aanvoerder van Egypte, en zijn systeem in de “lagere” wereld. G’D kondigde aan dat hij over hen zal oordelen.
Dit is de reden dat het woord “alle goden van Egypte” in het meervoud is geschreven. Wanneer de Thora schrijft dat de maand Nissan is, lachem, voor jullie, “voor jullie het Joodse Volk” dan is de boodschap dat deze specifieke maand, welke onder auspiciën van het zodiakteken van het lam staat, nu “jullie” maand zal worden.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie