PARASHAT WAJISHLÁCH

En hij zond (Genesis 32:4 – 36:43)

Genesis 32:33. Daarom eten de kinderen van Jisraël, tot op de dag van heden, de verwrongen vaatzenuwstreng niet die over het heupgewricht loopt. Want hij had Ja’akov bij het heupgewricht getroffen, bij de verwrongen vaatzenuwstreng.

In deze lezing noemt de Thora de derde mitzwot van de in totaal 613, het verbod voor het Joodse Volk om de gied hanaasè, de verwrongen vaatzenuwstreng, te eten.

Op de volgende wijze verklaart de Zohar en de andere Kabbalistische boeken de esoterische dimensie van deze verbodsbepaling.

De verschillende menselijke ledematen zijn het beste te begrijpen als ”branches van de markawah” (letterlijk, een wagen, rijtuig), mystieke ervaring op het hoogste niveau, in de hoogste regionen. [zie Ezechiël 1]
De Thora heeft ons 248 geboden gegeven welke corresponderen met elk van de 248 ledematen van de adam eljon, de hogere mens, de menselijke tegenhanger in de spirituele regionen.

Kabbalisten spreken van 248 engelen die de naam dragen van hun Meester. Deze engelen zijn als het ware de kleding van de shechiena {de G’ddelijke aanwezigheid}.

Er zijn ook 365 branches van din, gerechtigheid, aan de “boom” in de “hogere regionen”, die corresponderen met de 365 dagen van het jaar en de 365 spier zenuwen van de mens. Er zijn 365 geboden, één spier en één gebod voor elke dag van het jaar.

Juist zoals elk orgaan in het menselijk lichaam een drager is voor een afzonderlijk zintuiglijk vermogen van de ziel die is gevestigd in dat orgaan, b.v het oog is een ontvanger voor het vermogen van zien, waarneming en het oor het vermogen van horen, zo ook is elk mitzwa, opdracht, een kanaal en een drager voor de G’ddelijke Wil in die afzonderlijke mitzwa. ( De geboden in het algemeen representeren G’D’s Wil, en elke individuele mitzwa is een expressie van een bepaald aspect van die Wil.)

De locatie waar de vaatzenuwstreng zich bevindt is dichtbij het mannelijke voortplantingsorgaan waarop besnijding is toegepast.
De krachten van onzuiverheid in het lichaam verspreiden zich vanuit deze plaats. Iedereen die de vaatzenuwstreng eet trekt deze onzuiverheid in zicht, met als gevolg dat de ene ledemaat de andere in zijn spoor trekt. Het woord hanaasè betekent continuatie. Het niet eten van de vaatzenuwstreng verzekert continuatie van het dienst doen aan G’D. Israël’s natuurlijke allergie om niet in contact te komen met de krachten van onzuiverheid is een direct resultaat van het verbod om niet de vaatzenuwstreng eten.

Alle ledematen en organen van Ja’akov waren gezond, om die redenen kon de beschermengel van Ezau, die de krachten van onzuiverheid vertegenwoordigt, hem niet overmeesteren. De enige weke plaats die hij vond in Ja’ akov was de gied hanaasè, de verwrongen vaatzenuwstreng.

SHABBAT SHALOM.

Geef een reactie