PARASHAT WAJERÁ

En Hij verscheen (Genesis 18:1 – 22:24)

DE AKÉDA – de BINDING VAN JITSCHAK

Avraham stak zijn hand uit en nam het mes op om zijn zoon te slachten (Genesis 22:10)

Rabbi Shimon bar Jochai begon zijn uiteenzetting en zei: “Inderdaad schreeuwden de machtigen ‘naar buiten’; vredesengelen weenden bitter” (Jesaja 33:7). “De machtigen” zijn de bovennatuurlijke engelen. Op het moment dat Avraham Jitschak ging slachten, schreeuwden zij uit “naar buiten!!” Zij stelden: het is geschreven, “Hij (G’D) bracht hem naar buiten en zei: “Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als je ze zou kunnen tellen.”

“Zo”, zei Hij hem, “zullen je nakomelingen zijn.” (Genesis. 15:5)

Waarom zegt U tegen Avraham dat hij zijn zoon moet offeren nadat U hem naar buiten had genomen en beloofd had, je nakomelingen zullen zijn zoals de sterren? De engelen trachtten te begrijpen wat G’D’s intentie kon zijn.

“Vredesengelen” is een verwijzing naar engelen die Ja’akov in de toekomst zou ontmoeten. Om Ja’akov’s bestwil beloofde G’D hen vrede, zoals staat geschreven,”En Ja’akov ging zijns weegs en de engelen van G’D hadden een ontmoeting met hem” (Genesis. 32:2).

Zij zijn degenen die vredesengelen worden genoemd. Zij allen schreeuwden toen zij zagen dat Avraham Jitschak had gebonden en bezig was om G’D’s opdracht om hem te slachten te vervullen. De hogere en de lagere werelden huiverden over wat zou gaan gebeuren met Jitschak.

Zohar I, p. 120a

Avraham noemde die plaats: “De Eeuwige zal zien“, zoals er nog heden ten dage gezegd wordt: “Op de berg van de Eeuwige wordt het gezien”(Genesis. 22:14)

Avraham noemde de plaats waar Jitschak was gebonden op het altaar en waar de Tempel later zou gebouwd worden, “De Berg” zoals in het bovengenoemde vers. Jitschak noemde dezelfde plaats “veld”, zoals in het vers, “En Jitschak was uitgegaan om op het veld te bidden tegen het vallen van de avond”(Genesis. 24:63). Ja’akov noemde die plaats ”huis”, zoals in het vers, “Door vrees bevangen zei hij: “Hoe geweldig is deze plaats, dat kan niet anders dan een huis van G’D zijn“(Genesis. 28:17). Avraham noemde het “berg”om aan te geven dat juist zoals een berg toegankelijk is voor iedereen, zo is ook deze heilige plaats toegankelijk voor iedereen die er naar verlangt.

Zohar II, p. 69b

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie