PARASHAT CHAJEE SARA

Het leven van Sara (Genesis 23:1 – 25:18)

“En Sara leefde honderdzevenentwintig jaar……..En Sara stierf.” Genesis 23:1-2

De parasha begint met het overlijden van Sara en haar begrafenis. De vraag is, waarom wordt de parasha “Chajee Sara” “het leven van Sara” genoemd en niet “mita Sara” “het overlijden van Sara”?

Het concept dat de naam van de parasha het eerste belangrijke woord van de parasha is, is inaccuraat. Bijvoorbeeld, de tweede parasha van de Thora wordt genoemd “Noach” en de zesde parasha wordt genoemd Toledot (nakomelingen). Parashat Noach begint met de woorden “Dit zijn de nakomelingen van Noach”. Parahat Toledot begint met de woorden, “Dit zijn de nakomelingen van Jitschak, de zoon van Avraham”.
Als de theorie correct zou zijn, dan zou de tweede parasha van het boek Genesis als titel hebben “Toledot”, en de zesde “Jitschak”.

Baserend op dit, verklaart de Lubavitcher Rebbe dat de naam van een parasha geen willekeur is, maar een woordbeschrijving van de essentie en primaire concepten die worden besproken in de parasha.
Dus ondanks dat “Noach” het derde woord is in de tweede parasha, krijgt het de naam van de parasha omdat de hele parasha primair gaat om het leven van Noach.
De zesde parasha is genoemd “Toledot” omdat de hele parasha handelt over Ja’akov en Esav, die de “Toledot” “nakomelingen” van Jitschak zijn, de zoon van Avraham.

Chajee Sara”, “het leven van Sara”, was gericht op één doel en ideaal, dat Jitschak grote geestelijk hoogte zou bereiken. Onze parasha bespreekt het leven van Jitschak, welke de verwezenlijking is van Sara’s spirituele droom.
Ondanks dat we lezen, in deze parasha, van het overlijden en begraven van Sara, werden door Jitschak haar idealen vervuld.
Ondanks dat Sara fysiek niet meer aanwezig was, leefde zij voort door haar zoon Jirschak.
In werkelijkheid was “Chajee Sara” het gerechtvaardigde leven van Jitschak.

Avraham verhief zich en boog zich neer voor de volksvertegenwoordigers van het land, voor de zonen van Cheth en sprak aldus met hen “Als het werkelijk met uw instemming is dat ik mijn dode grafwaarts zal dragen, luister dan naar mij en dring er voor mij bij ‘Efron, de zoon Tsochar op aan, dat hij mij de spelonk Machpelah zal geven die hem toebehoort, die aan het uiteinde van zijn veld gelegen is; “Laat hij mij die geven voor het volle pond, als een eigen begraafplaats in uw midden.” Genesis. 23:7-9

Oorspronkelijk was Efron bereid om het land te schenken. Waarom accepteerde Avraham niet deze gift, of op z’n minst een gereduceerde prijs?
Avraham wist reeds dat in de spelonk van Machpelah Adam en Eva waren begraven en dat nog zes andere heilige mensen daar begraven zouden worden. Avraham wilde absoluut zeker zijn dat Efron later geen zechut (aanspraak, recht ) meer zou kunnen hebben op de plaats of eer kon behalen, op wat voor manier dan ook, met het helpen van een tzaddik.
Daarom stond Avraham er op om de volle prijs te betalen zonder enige tegengunst.

SHABBAT SHALOM

2 reacties op “PARASHAT CHAJEE SARA

 1. Het is erg informatief, maar wel wat aan de lange kant.
  Wij zijn bruggers en zouden zo’n soort tekst graag wat simperler en korter hebben.

  Groeten,

  Piet-Jan en Klaas

  • B:H

   Beste Piet-Jan en Klaas,

   De laatst geplaatste artikelen zijn altijd van een hoger niveau, daarom adviseer ik om artikelen van een aantalperioden geleden eerst te lezen.

   Met vriendelijke groet en Shalom,

   Juda Groenteman

Geef een reactie