PARASHAT SHELÁCH LECHÁ

Zend jij (Numeri: 13:1 – 15:41)

Het laatste gedeelte van Parashat Shelách Lechá gaat over het voorschrift van Tsietsiet, franjeachtige draden. (Numeri, 15 37:41)

De Eeuwige zei tegen Moshé: “Spreek tot de Kinderen van Jisraël en zeg hun, dat zij – Tsietsiet – franjeachtige draden maken aan de hoeken van hun kleren hetgeen ook voor hun verdere geslachten geldt en bij die franjeachtige draden aan de hoek moeten zij één draad van hemelsblauwe wol aanbrengen.

Dit zal voor jullie het voorschrift van de Tsietsiet zijn en wanneer jullie die zien, zullen jullie denken aan alle geboden van de Eeuwige en ze ook volbrengen, waardoor jullie niet naar andere wegen omkijken geleid door jullie hart en jullie ogen, die, door hen te volgen, jullie afvallig zouden maken.

Zodat jullie al Mijn geboden weer zullen herinneren en die zullen volbrengen en jullie gewijd zullen blijven aan jullie God.

Ik, de Eeuwige, ben jullie God, die jullie uit het land Egypte heeft gevoerd om God voor jullie te zijn; Ik de Eeuwige, jullie God.

De Midrash verklaart ( Midrash Aggada Shlach ) dat Moshé aan G’D vroeg naar de doeltreffendheid van het geven van de Thora en mitswot aan Israël. Per slot van rekening, als zij in deze fysieke materiële wereld leven zullen zij onderhevig zijn aan het vergeten van hun verplichtingen. De Almachtige antwoordde dat Hij hen de mitswa van de Tsietsiet zal geven om hen aan alle mitswot te herinneren. Want de gematria ( de numerieke waarde ) van Tsietsiet is 600; toegevoegd de nummer 8 van de acht draden en het nummer 5 van de vijf knopen in elke hoek, maakt dit tezamen 613, het aantal van alle mitswot in de Thora ( Tanchoema, Korach 15:39; Bamidbar Rabba 18:21 )

Rabbijn S.R. Hirsch zaliger verklaart dat dit speciale bestanddeel aan kleding is bedoeld als een rectificatie voor de zonden van de verkenners. Zij volgden wat hun ogen zagen, m.a.w. zij vertrouwden en oordeelden eerder op hun zintuiglijke vermogens dan hun verstand te gebruiken en te denken aan hun bijzondere hogere status.

Tsietsiet maakt ons duidelijk, niet onze ogen te volgen, maar te denken aan onze hogere roeping in het leven.

Het is niet de eerste keer dat kleding verschijnt als een rechtzetting van een zonde. In feite is het de tweede keer. Adam en Chava volgden hun ogen om van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad te eten. De boom leek goed om van te eten en was aangenaam voor het oog. Alle normale standaard beoordelingen waren aanwezig om ervan te eten. Adam en Chava vielen van hun etherische status naar een dierlijke status, zij volgden eerder een audiovisueel vermogen dan een verstandelijke ingeving. Zij moesten daarom kleding dragen om zichzelf te laten herinneren aan hun hogere status.

De kleding diende als een teken van onderscheid, de drager werd verheven naar een bijzondere status.

Ook hier, in onze parasha, is Tsietsiet, een verhevenheid, om ons aan onze hogere status te herinneren, onze bijzondere verbinding met de Eeuwige. We zijn niet gebonden aan de gebruikelijke regels van deze wereld, door wat onze ogen zien. “Doe niet volgens jullie hart en volgens jullie ogen!” We hebben te kijken naar onze Tsietsiet en bewust te zijn van onze plichten.

De techelet, de blauwe draad in de Tsietsiet, is bedoeld om dit punt te benadrukken. Deze kleur vertegenwoordigt altijd de brug naar een ander niveau. Het is de kleur van de zee, welke de verbinding is naar verafgelegen landen. Het is de kleur van de hemel, welke de verbinding is met ruimte. Het is het uiterste deel van het waarneembare spectrum, daarbuiten worden bijkomende vormen van energiestraling onzichtbaar. Techelet herinnert ons eraan dat we verbonden zijn met een hogere dimensie en niet ondergeschikt zijn aan de gebruikelijke regels van deze wereld welke onze ogen zien.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie