ZOHAR GENESIS (8)

HET IS HOOGST AAN TE BEVELEN OM PARALLEL AAN DEZE STUDIE, DE CONCEPTEN EN DOCTRINES VAN KABBALA TE BESTUDEREN OP ONZE WEBSITE: WWW.BETHHAMIDRASH.ORG IN HET ARCHIEF ONDER KABBALA EN CHASSIDISME.

KLEIN-CURSIEF GEDRUKTE TEKST IS EEN VERKLARING VAN DE ZIN WAAR IN HET STAAT, DE TEKST VAN DE ZOHAR VERVOLGT ZICH IN DE NIET CURSIEF GEDRUKTE LETTER.

ZOHAR GENESIS

1:24 WAJOMER ELOKIEM TOTSÉ HAÁRETS NEFESH CHAJA LEMINA: EN G’D ZEI, “LAAT DE AARDE LEVENDE WEZENS VOORTBRENGEN NAAR ZIJN SOORTEN

Rabbi Abba zei: Van de woorden “nefesh chaja” (letterlijk “levende ziel,” in het enkelvoud, eerder dan in het meervoud) je kun zien dat alle zielen in de wereld aanvankelijk man en vrouw incorporeren. Maar toen zij voortkwamen m.a.w. toen zij geboren werden in deze wereld, gingen zij of als man of als vrouw, hun eigen weg de mannelijke ziel in een mannelijklichaam, en de vrouw in een vrouwelijklichaam. Als zij waardig zijn, zullen zij worden verenigd in het huwelijk. Dan is de vrouwelijke ziel terug gevoerd tot de mannelijke ziel als zielsverwant zij vormen dan tezamen in elk opzicht een eenheid in ziel en lichaam. Dit is de betekenis van het vers, “LAAT DE AARDE VOORTBRENGEN LEMINA CHAJA NEFESH”, letterlijk, “levende ziel elk volgens zijn aard.” Wat betekent “elk volgens zijn aard”? Dat het zich verenigd met die ziel waar het oorspronkelijk mee was verbonden. En wat is de betekenis van “De Aarde” brengt voort in het vers? De betekenis is, zoals een ander vers verklaard: “Ik ben gevormd in het diepste der aarde” (Psalm 139:15) verwijzend naar de eigenschap van malchoet, de laagste van de tien sefirot. Het laatstgenoemde vers is duidelijke parallel aan, “De Aarde zal voortbrengen,” want het is vanuit deze eigenschap dat de levende ziel voortkwam. We hebben reeds eerder verklaard dat, “de levende ziel” refereert aan de ziel van Adam. Het is te wijten aan Adam en Eva’s zonde van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad, welke het kwaad in de wereld bracht en separatie veroorzaakte die daarvoor eveneens niet aanwezig was, toen zielen voortkwamen van boven, dat zij werden de vrouwelijke en mannelijke aspecten gesepareerd, totdat de Heilige, geprezen zij Hij, het geschikt vond om hen te herenigen. Echter, dit hangt van de persoon zelf af. Als hij het waardig is, zal zijn zielsverwant hem gegeven worden. Zo niet, zijn zij gesepareerd en zij zal aan een andere man gegeven worden en zij zal kinderen baren welke niet “passen.”

Geef een reactie