MITSWA 5

SEFER HAMITSWOT VAN DE RAMBAM (MAIMONIDES)

Een gedetailleerde studie van de 613 geboden en verboden opgelegd door de Thora aan het Joodse volk.

Aanbevolen wordt om ook, parallel aan deze STUDIE, “De Introductie tot de Talmoed” hoofdstukken 1 t/m 4 van VAN MAIMONIDES, RABBI MOZES ben MAIMON te lezen op onze website www.bethhamidrash.org onder studies en Archief.

MITSWOT ASE

DE POSITIEVE GEBODEN

MITSWA 5

DE VERHEVENE TE DIENEN – dit gebod wordt verschillende malen herhaald, namelijk (Exodus 23:25): “Hem moeten jullie dienen”, (Deuteronomium 13:5): “Hem moeten jullie dienen”, (Ibid 6:13): “Hem moeten jullie dienen “, ( Ibid 11:13 ): “Hem te dienen.”

Ofschoon dit gebod een algemeen gebod is, is er iets specifieks aan, en wel, het gebod voor gebed, zoals onze geleerden hebben verklaard (Sifré, Deuteronomium 11:13): “En Hem te dienen, dat is gebed “, en: “En Hem te dienen, dat is Thora studie.” En in de Mishna van R.Eliezer, de zoon van R.Jossi Haglili, is verklaard: “Waar zien we de institutie van gebed binnen het kader van de Mitswot? In het vers (Deuteronomium 6:13): Voor de Eeuwige, je G’D, moet je ontzag hebben, Hem moet je dienen“, en: “Dien Hem met Zijn Thora: dien Hem in Zijn Heiligdom” dit is, trachten in Zijn Heiligdom te bidden of je er naar te richten, zoals Salomon uitlegt (Koningen 1 8:23).

2 reacties op “MITSWA 5

 1. “…door Hem te dienen…”
  Met “Hem” wordt gewezen naar de ziel van ieder mens. “Hij” is de ziel en G’D is de Ziel van de ziel.
  “Hem” dienen wil zeggen: luister en handel naar wat je ziel je influistert. Dus niet naar, wat je zelf in je ziel legt. Je ziel is G’D en wijst je iedere weg die je zoekt. Stel je geest open voor de stem van je ziel, van waaruit de geest je is gegeven als een instrument om je leven te richten. Hou je geest zuiver door liefde en waarachtigheid na te streven. Want zoals je lichaam tijd nodig heeft om te sterven, zo ook heeft je ziel tijd nodig om gezuiverd terug te kunnen treden in de ziel, de oorsprong en het einddoel. Verder hoeven we niet te weten, maar zal ons duidelijk worden als de moment daarvoor rijp is.

 2. De meeste mensen leven vanuit hun verstand. God dienen met heel je hart, is leven van uit je hart, je verstand alleen gebruiken voor het kiezen voor Hem. Het hoofd is aan God toegewijd wat wil zeggen dat wij uit ons hoofd moeten nederdalen naar het hart, de betekenis van NEDER-igheid.
  Door uit je hoofd te gaan, wat de plaats is van God kan Hij alle zonden wegnemen. Dat kan Hij dus niet wanneer wij de plaats van God daar innemen.

  Ex 28 36
  Maak een rozet van zuiver goud en graveer daarin, als in een zegel, de woorden “Aan de HEER gewijd”. Bevestig deze voor op de tulband met een koord van blauwpurperen wol. Door de rozet voortdurend op zijn voorhoofd te dragen, neemt Aäron de schuld van de Israëlieten op zich wanneer zij tekortschieten bij het brengen van hun heilige gaven; dan worden deze door de HEER aanvaard.

Geef een reactie