ZOHAR GENESIS (4)

HET IS HOOGST AAN TE BEVELEN OM PARALLEL AAN DEZE STUDIE, DE CONCEPTEN EN DOCTRINES VAN KABBALA TE BESTUDEREN OP ONZE WEBSITE: WWW.BETHHAMIDRASH.ORG IN HET ARCHIEF ONDER KABBALA EN CHASSIDISME.

ZOHAR GENESIS

1:4 WAJAVDEEL ELOKIEM BEEN HA’OR OEWEEN HA’GOSHECH – G’D MAAKTE EEN SCHEIDING TUSSEN LICHT EN DUISTERNIS

KLEIN-CURSIEF GEDRUKTE TEKST IS EEN VERKLARING VAN DE ZIN WAAR IN HET STAAT, DE TEKST VAN DE ZOHAR VERVOLGT ZICH IN DE NIET CURSIEF GEDRUKTE LETTER.

Rabbi Boenn vraagt: Wat is de betekenis van het vers “jotzer or oeworee goshech – Hij vormde licht en creëerde duisternis” (Jesaja 45:7) m.a.w. waarom verwijst het woord “vormde” naar licht en daarentegen het woord “creëerde” naar duisternis? Hij antwoordt: Licht heeft substantie en het is daarom geschikter om over “vorming” van licht te spreken, duisternis daarentegen heeft geen substantie en daarom wordt het aangehaald als “creëren”. In het nederlandse equivalent komt het verschil tussen de zelfstandigenaamwoorden brie’a en jetsiera niet tot uiting. De eerstgenoemde refereert aan de schepping ex nihilo, van een oer substantie, daarentegen refereert het laatsgenoemde woord meer naar een reeds gevormde formatie.

Aldus verklaart het vers, “Hij vormde bergen (bestaande substantie) en creëerde (geen substantie) de wind. (Amos 4:13)

(Zohar vol.1 263a –hashmatot, siman 31)

“EN DUISTERNIS” refereert aan de valse profeten die de Heilige, gezegend zij Hij, separeerde van de ware profeten- “het Licht.” Zoals eerder is verklaard, “licht” verwijst naar de rechtvaardige.

(Tikkoenei Zohar, Tikkoen 40, 80a)

De Heilige, gezegend zij Hij, separeerde goed synoniem aan licht – zoals het vers zelf bevestigd, “G’D zag dat het licht goed was “ van kwaad wat synoniem is aan duisternis – “aldus separeerde G’D het licht van de duisternis.” Dit is het mysterie van het voorhang [kleed] in de Mishkan of Tabernakel, welke het Heilige der Heilige separeerde van de rest van de Mishkan. Zie Exodus 26:23.

(Tikkoenei Zohar, Tikkoen 67, 98b)

Geef een reactie