PARASHAT WAJEETSÉE

En hij vertrok (Genesis 28:10 – 32:3)

EEN EREWACHT VAN ENGELEN

Aan het einde van het Thoragedeelte van Wajeetsée lezen we hoe Jaákov, op zijn weg terug naar het Land Israël, “engelen van G’D” ontmoet. ( Gen. 32:2 ) Rashi zegt, daarbij de Geleerden quoterend ( zie Tanchoema ): “Engelen van Eretz Jisraël kwamen hem tegemoet, om hem in het land te escorteren.

Aangezien Jaákov reeds werd begeleid door beschermengelen van buiten het Land van Israël, ( zie Rashi op Gene.28:12 ), is het evident dat de engelen die het land verlieten om hem binnen te geleiden, meer dienden als erewacht dan als beschermengelen. Welk spiritueel doel dienden deze engelen?

Ja’akov’s vertrek uit Beërshava en reis naar Charan, welke wordt beschreven aan het begin van het Thoragedeelte, ( Gen. 28:10 ) loopt parallel met de Joodse exil. ( Gen. Rabba 68:13, Zohar Wajeetsée 149b ) Zijnde een reis van één der drie Patriarchen “wiens daden dienden als teken voor hun nageslacht”,(Gen. Rabba 40:6)diende Jaákov’s reis naar Charan en zijn exil in het huis Lavan als een voorloper voor alle volgende Joodse exils. Eveneens was Jaákov’s vertrek van het Land Israël niet alleen om aan de wraak van zijn broer te ontsnappen, maar ook om ” een vrouw te trouwen……….zodat je tot een grote gemeenschap van volkeren zult worden”, (Gen. 28:1,2,3,) zo is het ook ten aanzien van de exil van het Joodse volk van Eretz Jisraël.

Ofschoon het waar is dat “vanwege onze zonden zijn we verbannen van ons land”( Liturgie, Moesaf Amida op feestdagen.) is desalniettemin, de uiteindelijke intentie van de exil het zuiveren en louteren van deze wereld en deze wereld te verheffen naar heiligheid. Dit kan bereikt worden door elke Jood door de Diaspora te transformeren tot in een spiritueel Land van Israël. ( Inderdaad was er een volgeling van de Tzemach Tzedek wiens verlangen was om naar Eretz Jisraël te verhuizen. Als een toegewijd chassied, consulteerde hij de Tzemach Tzedek over zijn voornemen. De Tzemach Tzedek zei tot hem: “Transformeer deze plaats in Eretz Jisraël“.

Dit waren de twee typen engelen. De engelen die hem begeleidden in het Land Israël voor hij vertrok om zich te begeven naar een staat van exil en hem voorzagen van kracht om de onbestendigheid van de exil te kunnen weerstaan en hem in staat te stellen zijn persoonlijke spirituele dienst aldaar te doen.

Dan, nadat hij zijn taak, het transformeren van de Diaspora tot een spiritueel Land van Israël had volbracht, door zijn G’ddelijke dienst, ontmoette Jaákov, nog voor dat hij het Land had bereikt, door zijn verdiensten, de engelen van het Land Israël, om zijn transformatie van de Diaspora in het Land van Israël te symboliseren.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie