MITSWA 3

Aanbevolen wordt om ook, parallel aan deze STUDIE, “De Introductie tot de Talmoed” hoofdstukken 1 t/m 4 van VAN MAIMONIDES, RABBI MOZES ben MAIMON te lezen op onze website www.bethhamidrash.org onder studies en Archief.

MITSWOT ASEDE

POSITIEVE GEBODEN

MITSWA 3

LIEF TE HEBBEN, DE VERHEVENE – over Zijn mitswot, Zijn opdrachten en Zijn handelen, na te denken, nauwkeurig weer te geven en in detail te onderzoeken, om in staat te zijn Hem te begrijpen en om de uiteindelijke vreugde van dit begrip te ervaren. Dit is de liefde die op ons rust.

Zoals onze geleerden hebben verklaard (Sifré, Deuter. 6:6): “Het is geschreven (Deuter. 6:5): “Je moet van de Eeuwige, je G’D houden.” Maar hoe heeft men G’D lief? Daarop vervolgt het vers (Ibid.6): “Neem deze woorden [van de Thora] ter harte”– Want door deze woorden zul je Hem zien, die door spraak, de wereld tot existentie bracht”

Dit maakt duidelijk dat nauwkeurig onderzoek leidt tot begrip, besef; dit overlaad je met vreugde, met als resultaat, liefde. En zij zeiden ook [de Geleerden] dat deze mitswa de oproep inhoudt dat alle mensen de Verhevene zullen dienen en in Hem zullen geloven. Want als je van iemand houdt, wil je hem loven en prijzen en ook anderen oproepen om van Hem te houden zoals je zelf doet. Als je Eeuwige in waarheid lief hebt, door wat je uit Zijn waarheid hebt begrepen, zul je ongetwijfeld de eenvoudigen en de onwetenden oproepen voor de kennis van de waarheid die jij reeds beseft.

Zoals onze geleerden hebben verklaard (Sifré, Deuter. 6:5): ” Je moet van de Eeuwige, je G’D houden– maak Hem geliefd bij de mensen, zoals Abraham je vader, zoals is geschreven ( Gene. 12:5 ): en de personen die zij in Charan verworven hadden [m.a.w. de mensen die zij hadden bekeerd om G’D te eren].”

De intentie is om zoals Abraham te worden. Omdat hij de Eeuwige lief had, zoals het schrift getuigt (Jesaja: 41:8) “het zaad van Abraham die Mij lief had,” door zijn intensiteit van begrip en besef, riep hij andere vanuit ’n overvloed van liefde op tot geloof. Ook jij kunt Hem lief hebben, zodat je anderen tot Hem oproept.

Geef een reactie