ZOHAR GENESIS (3)

HET IS HOOGST AAN TE BEVELEN OM PARALLEL AAN DEZE STUDIE, DE CONCEPTEN EN DOCTRINES VAN KABBALA TE BESTUDEREN OP ONZE WEBSITE: WWW.BETHHAMIDRASH.ORG IN HET ARCHIEF ONDER KABBALA EN CHASSIDISME.

ZOHAR GENESIS

1:4 WAJAR ELOKIEM ET HA’ORKIE TOV – EN G’D ZAG DAT HET LICHT GOED WAS

KLEIN-CURSIEF GEDRUKTE TEKST IS EEN VERKLARING VAN DE ZIN WAAR IN HET STAAT, DE TEKST VAN DE ZOHAR VERVOLGT ZICH IN DE NIET CURSIEF GEDRUKTE LETTER.

Dit licht scheen en belichtte de wereld van het ene naar het andere einde en door haar werd de wereld geschapen. Maar de Heilige, geprezen zij Hij, voorzag dat er in de toekomst slechte mensen zouden zijn, dus Hij verschool het licht in de Komende Wereld voor de rechtvaardigen. Nu kun je je afvragen, ” Aangezien Hij het ging verschuilen, waarom heeft Hij het dan überhaupt geschapen?”

Het antwoord is dat Hij het gebruikte in het creëren van de Wereld.

En zelfs heden ten dage, ofschoon het verscholen is, existeert de wereld door haar werking. Iedereen die de inzichten van de geheimen van de Thora bereikt m.a.w. de wijsheid van Kabbala, zal dit licht verwerven, zoals is geschreven, ” En de Thora is licht ( Spreuken 6:23 ), en het is eveneens gescheven in, wajar Elokiem et ha’or kie tov ” en G’D zag dat het licht goed was.” De woorden “dat het licht [ goed was]”- et ha’or in het Hebreeuws – heeft de numerieke waarde van 613. Dit correspondeert met het aantal mitswot in de Thora en daarom de verwijzing naar de Thora, welke het verscholen licht is.

(Zohar Chadash, Bershiet 8a)

Geef een reactie