ZOHAR GENESIS (1)

HET IS HOOGST AAN TE BEVELEN OM PARALLEL AAN DEZE STUDIE, DE CONCEPTEN EN DOCTRINES VAN KABBALA TE BESTUDEREN OP ONZE WEBSITE WWW.BETHHAMIDRASH.ORG IN HET ARCHIEF ONDER KABBALA EN CHASSIDISME.

ZOHAR GENESIS

1:3 WE JOMER ELOKIEM JEHIE OR – G’D zei, “ER ZIJ LICHT”

KLEIN-CURSIEF GEDRUKTE TEKST IS EEN VERKLARING VAN DE ZIN WAAR IN HET STAAT, DE TEKST VAN DE ZOHAR VERVOLGT ZICH IN DE NIET CURSIEF GEDRUKTE LETTER.

Rabbi Chiyya leert: De Heilige geprezen zij Hij voorzag dat de wereld niet kon existeren zonden een fundatie. Wat is de fundatie van de wereld? Een Tsaddik een rechtvaardig persoon zoals het vers verklaart, “Een tzaddik is de fundatie van de wereld.”(Spreuken 6:25) En een Tzaddik refereert aan “licht”, zoals het vers bevestigt, “Licht is zaad voor de rechtvaardigen.”(Psalmen 96:11)

Evenzo, dit mag afgeleid worden door vergelijking met de volgende zin, “G’D zag dat het licht goed was,”met een ander vers welke zegt, “Gezegend de Tzaddik, want hij is goed.”(Jesaja 3:10)

(Zohar Chadash, Bereshiet 7b)

Geef een reactie