STUDIEPROGRAMMA EN ACTIVITEITEN 2002/2003

Gesterkt door het enthousiasme van studenten, geïnteresseerden via de nieuwsbrief en bezoekers van allerlei aard o.a van Universiteiten, Wetenschappelijken Instituten, Theologische Hogescholen aan de website van Beth HaMidrash, hopen de medewerkers, met G’D’s hulp, ondanks de zeer moeilijke politieke en financiële situatie in Israël, het volgende programma te realiseren. Ondanks het feit dat Beth HaMidrash geen enkele concessie doet aan het door haar gekozen concept, het weerstand bieden aan de massieve joodse assimilatie en de niet joodse geïnteresseerden in de gelegenheid te stellen kennis te laten maken door middel van de joodse studies met de essentie van het monotheïsme, omdat deze leidt naar een harmonie tussen verschillen en het individu tot zijn RECHT laat komen in de gemeenschap, het tegenovergestelde van ONRECHT. Geen kwantiteit, maar kwaliteit. Door geen betaling te vragen aan studenten, geïnteresseerden en bezoekers, tracht Beth HaMidrash via andere wegen donateurs te vinden om haar programma te kunnen uitvoeren. Kortom, de omvang van het programma van het komende jaar is afhankelijk van het succes in het vinden van externe bronnen van ondersteuning. Beth HaMidrash zal haar best doen, met G’D’s hulp, om verder gaan ten behoeve van u allen.

PROGRAMMA 5763 – 2002/2003

PARSHAT HASHAVUA De vertrouwde wekelijkse lezing van de Thora geanalyseerd vanuit haar onderwerpen, ideeën en emissie zoals zij zijn bediscussieerd en verklaard in de klassieke commentaren en de unieke inzichten van de literaire homiletiek.

ZOHAR, BERESHIET / GENESIS Zohar, soms ook wel genoemd Midrash haZohar, geschreven commentaar op afdelingen en passages van de Thora, is één van de klassieke teksten van de Kabbala, betekenend “ontvangen traditie”, want de leer van Kabbala werd overgedragen van meester naar student, van generatie naar generatie.

SEFER HAMITSWOT VAN RAMBAM (MAIMONIDES) Een gedetailleerde studie van de 613 geboden en verboden opgelegd door de Thora aan het Joodse volk.

DE ZEVEN NOACHIDISCHE GEBODENLITURGIE Een introductie naar de structuur en rituelen van Tefilla (gebed), spiritualiteit en het doel van Tefilla.

CODEX MISHNÉ THORA OF JAD (HACHAZAKA) VAN MAIMONIDES BOEK MADA * (KENNIS), waarvan wij reeds Da’ot (morele opvattingen) en Teshoewa (Inkeer) behandeld hebben. We vervolgen met Jesodé Hathora (Basisprincipes van de Thora) en Awoda Zara (Afgodendienst).

VERDER: VERSCHILLENDE ZEER INTERESSANTE ARTIKELEN VAN RABBIJN J.FRIEDRICH UIT ANTWERPEN. EN ARTIKELEN VAN ANDERE HAND OVER: KASJROET (VOEDSELWETTEN), TEFILLIN (GEBEDSRIEMEN), TZITZIT (DRADEN AAN DE VIER HOEKEN KLEDING), MEDISCHE ETHIEK, CHASSIDISME ENZ.

BETH HAMIDRASH WENST U ALLEN EEN GOED STUDIEJAAR.


EEN NAWOORD VAN RABBIJN MENACHEM MENDEL SCHNEERSON

HOE VOEDEN WIJ DE GEEST TEGENWOORDIG?

Het gevecht tussen lichaam en geest is groter dan ooit. De materiële wereld uit welk ons lichaam voortkomt, is in een ongekende periode van voorspoed. Onze levensstandaard is zeer hoog en we hebben de technologie om veel problemen te beheersen, die voorheen een plaag waren.

Maar tegelijkertijd verhongert onze individuele en collectieve geest door gebrek aan voeding. Het is meer dan ooit nodig de geest te voeden: educatieve kennis en rechtschapenheid is voedsel voor de geest.

“Wat heb ik voor mij? Ik herken mijn lichaam, maar kan ik mijn geest er in ontdekken? Ik besteed aandacht aan al mijn lichamelijke benodigdheden, maar geef ik mijn tedere, liefhebbende geest de zelfde aandacht?”

En tenslotte: “IK WEET WAT IK NODIG HEB, MAAR WEET IK WAARVOOR IK NODIG BEN?”

Rabbijn Menachem Mendel Schneerson


* Een meer in detail uitgewerkte wettelijke studie van 7 Noachidische geboden die opgelegd zijn aan de niet Joodse volkeren, de Universele wetten. Daarom is het zeer belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met onderwijs en vorming van spirituele waarden. Nochtans gaat de uitdaging veel verder. De sleutel is niet het dwarsbomen van de strijd tussen lichaam en geest, maar het begrijpen van haar doel, te zijn in vrede met de uitdaging. Zodra het lichaam de geestelijke dominantie erkent, en vrede maakt met zijn tweeling broeder, kan de spanning op een goede wijze geharmoniseerd worden. Het lichaam wordt een kracht die de geest aandrijft naar een grotere positie die geen van beide op zichzelf zou kunnen bereiken. Deze harmonie tussen lichaam en geest heeft een effect en een uitwerking in deze wereld, helpen lichaam en geest te verenigen is het belang en het wezen van het gehele universum (microcosmos — macrocosmos). De sleutel voor zin en geluk in het leven ligt dus in eigen hand, door het begrijpen van de symmetrie en ritme van je eigen lichaam en geest. Zo, de eerst volgende keer als je in de spiegel kijkt, vraag dan jezelf:

Geef een reactie