PARASHAT BERESHIET

In het begin (Genesis 1:1 – 6:8)

De Thoralezing van deze week beschrijft uitvoerig het verhaal van de schepping; hoe G’D de wereld, vanuit het absolute niets tot existentie bracht, Ex Nihilo. Dit is niet slechts een verhaal uit een ver verleden, de schepping is een voortdurend proces. Daar dit universum vanuit het absolute niets tot existentie is gebracht, is haar ware natuur het absolute niets. Het feit dat het existeert komt enkel en alleen door het resultaat van G’D’s gunst. Hij brengt de gehele cosmos elk moment tot existentie en elk moment van existentie is een herbepaling van het allereerste moment van de schepping. Naast het abstracte voorziet dit concept ook een praktische les in de persoonlijke wereld van elk individu. Parashat Bereshiet is een ervaring van vernieuwing. Elk persoon heeft de kans om zichzelf opnieuw her te creëren door het stellen van een nieuw vooruitzicht op de levensweg die hij ervaart. In deze gemoedstoestand, zeggen onze Rabbijnen: “De houding die een persoon aanneemt op Shabbat Bereshiet bepaalt de aard en wijze waarop hij het komende jaar zal gaan.”

Onze wijzen leren: “G’D keek in de Thora en schiep de wereld. De Mens kijkt in de Thora en handhaaft de wereld.” De Thora dient als een blauwdruk voor de schepping; het is de schatkamer voor de principes en patronen waarop onze existentie is gebaseerd. Ook in de persoonlijke sfeer, kan de Thora ons voorzien van richtlijnen in ons individuele proces van vernieuwing. Ieder van ons kan de Thora gebruiken als hulp bij de nieuwe definiëring van existentie en ontwikkeling naar een ander bewustzijn ten aanzien van onze omgeving.

Wanneer wij de wijsheid van een Thoragedeelte bestuderen, hetzij een wet, een verhaal, of een filosofisch, ethisch concept, vergaren we niet alleen informatie, maar verenigen we onze geest met G’D’s wijsheid. Hij is de auteur van deze wetten, verhalen en concepten.

Door deze studie richten we onze geest, en daardoor onze complete persoonlijkheid, op het functioneren in overeenstemming met G’D’s wijsheid en verlangens.

Want studie brengt op zich, en op een dieper niveau, een verandering teweeg. Net zoals bij kinderen die door het leren spreken, een nieuwe instrument krijgen voor zelfexpressie, geeft het leren van zulke wijsheid een persoon nieuwe instrumenten om zich bewust te worden van het wezenlijke van de wereld waarin wij leven in relatie tot de mensen en omstandigheden. Thorawijsheid verwijdert je zelf niet van de realiteit van deze wereld, maar leid je naar de werkelijke essenties van deze wereld. In deze context geeft Thorastudie een persoon het middel om boven zijn individuele subjectiviteit uit te gaan. Hij begint de wijze waarop hij reageert naar anderen toe, te definiëren volgens de objectieve standaards die G’D heeft opgelegd. Onze groeimogelijkheden van uit ons zelf zijn beperkt. Het bestuderen van de Thora verschaft ons nieuwe perspectieven die boven alle voorstellingen uitgaan en stelt ons in staat om deze niveaus eigen te maken aan onze persoonlijkheid.

Bovendien verleent deze studie een persoon nieuwe vitaliteit en energie die zich uitstrekt ver boven ons intellect. G’D Zelf, is gevestigd in de Thora; daarom, wanneer een persoon Thora studeert bewerkstelligd hij niet alleen verbinding met G’D’s wijsheid, nee, hij vestigt een verbintenis met G’D zelf. Deze onbeperkte bron van levensenergie verrijkt al zijn handelingen en streven.

SHABBAT SHALOM.

Geef een reactie