Notities

HET IS HOOGST AAN TE BEVELEN OM PARALLEL AAN DEZE STUDIE, DE CONCEPTEN EN DOCTRINES VAN KABBALA TE BESTUDEREN OP ONZE WEBSITE WWW.BETHHAMIDRASH.ORG IN HET ARCHIEF ONDER KABBALA EN CHASSIDISME.

KLEIN-CURSIEF GEDRUKTE TEKST IS EEN VERKLARING VAN DE ZIN WAAR IN HET STAAT, DE TEKST VAN DE ZOHAR VERVOLGT ZICH IN DE NIET CURSIEF GEDRUKTE LETTER.

NOTEN:

Bij VOORWOORD EN TOESTEMMING

1. Zohar II:123b, zie ook ibid. III:287b and 296b.

2. Tikunei Zohar 1a; Zohar Chadash, Tikunim, 93d.

3. Zohar II:152b; ibid. III:127b en 287b. 4. R. Abraham Zaccuti, Sefer Yuchassin.

5. R.Abraham Galanti, (discipel van R.Moshe Cordovero), commentaar op de Zohar I:168a, in Or Hachamah, Bereishit, p.159b. 6. Zie R.Abraham Azulay, Introductie op Or Hachamah.

7. Zohar III:124b.

8. R.Chaim Vital, Sefer Hagilgulim, hfs

Bij ZOHAR

49. Avot 5:1

50. Rosh Hashana 32a; Megillah 21b; Zohar 15a, 30a.

51. Zohar, Hashmatot, p.256b; Zohar, Midrash HaNeélam, Bereishit. Zie ook Avot ibid en commentaren; Rashi, Bereishit 1:14, Ramban, Bereishit 1:1.

52. Mikdash Melech.

53. Dit wordt verklaart op talrijke plaatsen in de Zohar, eg: Zohar Vol.I, 15b, 24a, 56a; Tikkunei Zohar, Tikkun 11, 69, etc.

54. Or Hachama.

55. Zohar, Midrash HaNeélam, Noach.

56. Or Hachama.

Geef een reactie