Sefer Hamitswot – MITSWA 1

Aanbevolen wordt om ook, parallel aan deze STUDIE, “De Introductie tot de Talmoed” hoofdstukken 1 t/m 4 van VAN MAIMONIDES, RABBI MOZES ben MAIMON te lezen op onze website www.bethhamidrash.org onder studies en Archief.

MAIMONIDES

SEFER HAMITSWOT

De 613 mitswot werden aan Mozes gegeven op de berg Sinaï samen met hun algemene grondprincipes, bijzondere karakteristieken en details. Deze algemene grondprincipes, bijzondere karakteristieken en details representeren de Mondelinge Wet, welke elk gerechtshof ontving van het vorige gerechtshof.

Er werden, na het geven van de Thora, ook andere geboden ingesteld. Zij werden ingesteld door de Profeten en Wijzen en opgelegd aan geheel Israël. Elk van deze geboden bevatten eveneens verklarende aspecten en details. Dit alles zal in deze tekst worden uitgelegd.

We zijn verplicht om al deze geboden te accepteren en in acht te nemen die de Rabbijnen hebben geïnstitutionaliseerd, [zoals wordt geïmpliceerd door Deuteronomium 17:11]: “Volgens de verklaring van de Thora die zij je instrueren en volgens het vonnis dat zij je zullen opleggen moet je handelen; wijk niet naar rechts noch naar links af van de uitspraak die zij je mededelen”.

Zij worden niet als toevoeging gezien aan de geboden van de Thora. Wat de intentie van de Thorawaarschuwing is (Deuteronomium 13:1): …voeg er niets bij, en neem er niets af.

MITSWOT ASE

DE POSITIEVE GEBODEN

MITSWA 1

TE GELOVEN IN HET G’DDELIJKE. Te geloven dat er een oorzaak en een reden is, welke de Maker is van al het geschapene, zoals de Verhevene heeft gezegd (Exodus 20:2, Deuteronomium 5:6): “Ik ben de Eeuwige, je G’D.”

En onze wijzen hebben verklaard (Makkot 23a): Zes honderd en dertien mitswot waren gegeven en verklaard aan Mozes op de Sinaï. Waarvan is dit afgeleid? (Deuteronomium 33:4): de Thora die Mozes ons heeft opgedragen.” De numerieke equivalent (gematria) van de Thora is 613. Dan vragen zij: “Is dit de gematria van de Thora? Is het niet 611?” En zij antwoordden: “Ik ben de Eeuwige jullie G’D” en “Laten er geen andere goden voor je zijn naast Mij” werden gehoord vanuit de mond van de Almachtige. Het is dan duidelijk dat “Ik ben de Eeuwige jullie G’D”en “Laten er geen andere goden voor je zijn naast Mij” werden gehoord vanuit de mond van de Almachtige.” in de 613 mitswot is inbegrepen en dat het een gebod is om te geloven, zoals we hebben uitgelegd.

Geef een reactie