SIMCHAT THORA, HET AFRONDEN VAN DE THORA

HET IS HOOGST AAN TE BEVELEN OM OOK DE GEDETAILLEERDE UITLEG OVER SOEKOT, SHEMINIE ATZERET EN SIMCHAT THORA TE BESTUDEREN OP ONZE WEBSITE www.bethhamidrash.org ONDER ARCHIEF, LEZINGEN EN ARTIKELEN.

SIMCHAT THORA

HET AFRONDEN VAN DE THORA

In de volgende verhandeling bestudeert de Lubavitscher Rebbe, Rabbijn Menachem M. Sneerson de relatie tussen de Thoralezing op Simchat Thora en de feestdag op zich. Daar de laatste woorden van de Thoralezing refereren aan de ogenschijnlijk negatieve gebeurtenis van het breken van de Stenen Tafels.

De vraag is waarom de lezing van Wezot HaBeracha was gekozen voor de culminerende feestdag van de maand Tishri. Het antwoord ligt, zoals wij reeds eerder hebben gezien in de vorige lezingen, in de gunstige omstandigheid van het dienstdoen van Teshoewa.

DE GRONDGEDACHTEN VOOR DE THORALEZING OP SIMCHAT THORA

Maimonides, gebaseerd op bronnen in de Talmoed, verklaart, dat de Thoralezing van elke feestdag een thematisch verbinding vormt met deze feestdag, en dat deze procedure is bepaald door Mozes.

Vervolgens noemt Maimonides één voor één de Thoralezingen op voor de verschillende feestdagen. In de verhandeling van Soekot verklaart hij, ” Bij de afrondende dagen wordt Kol habechor gelezen en de tweede dag Wezot HaBeracha“.1 Dus het schijnt dat er een thematisch verbinding is tussen Wezot HaBeracha, de afronding van de Thora, en de tweede dag van Sheminie Atzeret ( Simchat Thora ).

Er worden verschillende redenen aan gegeven door de commentatoren: “Om het einde van alle feestdagen te verbinden met de zegen die Mozes gegeven heeft aan het Joodse volk”;2 of “Om de vreugde te doen samenkomen van het afronden van de Thora met de vreugde van de feestdag”; of “Om de zegen van Koning Solomon ( de Haftora van Sheminie Atzeret, Profetenlezing na de Thoralezing ) te verbinden met de zegen van Mozes”;3 Maar wat is dan de connectie tussen de Thoralezing van Wezot HaBeracha en de feestdag Sheminie Atzeret?

DE UITZONDERLIJKE NATIE

De Talmoed geeft aan dat de totale som van zeventig stieren, geofferd tijdens Soekot corresponderen met de zeventig naties van de wereld.4 De enkele stier gebracht op Sheminie Atzeret is echter equivalent aan het Joodse Volk, de afgezonderde natie.

Sheminie Atzeret drukt dus de uniekheid uit van het Joodse Volk, hun apart staan ten aanzien van de andere volkeren.

Kortom, zou je de connectie tussen de Thoralezing van Wezot HaBeracha en de feestdag van Sheminie Atzeret op een Midrash basis als volgt kunnen uitleggen. De Midrash, commentariërend de beginversen van Wezot HaBeracha “De Eeuwige kwam van Sinaï, etc” zegt,5 dat G’D de Thora oorspronkelijk aanbood aan de naties van Esau, Ishmaël, en inderdaad ook aan alle andere volkeren van de wereld. Zij weigerden de Thora te accepteren omdat in elk opzicht de hoge standaards van de Thora hun ongepast gedrag, die zij inherent vonden aan hun nationale identiteit, zou aantasten en beperken.6 Alleen het Joodse Volk, de “afgezonderde natie” ( wat door Sheminie Atzeret wordt uitgedrukt ), was bereid om de Thora te accepteren.

SHABBAT SHALOM EN GOED JOM TOV.

Noten:

1. Maimonides: Hilchot Tefila 13:8, etc. Zie Megila 31b.

2. Zie Ran op Megila 31b.

3. Zie Mahzor Vitri, Sectie 385.

4. Soeka 55b.

5. Sifri, Deut. 23:2.

6. Sifri en Rashi op Deut. 33:2, Zohar III 192b.

Geef een reactie