ROSH HASHANA 5763

Rosh Hashana, gehouden op de eerste en de tweede dag van het Joodse jaar ( Tishri 1 en 2 ), is uniek onder de feestdagen van het Joodse kalenderjaar. In tegenstelling tot de andere feestdagen, die een specifieke gebeurtenis in de Joodse historie en ervaring markeren, is Rosh Hashana de verjaardag van een universeel gebeuren: de schepping van de eerste man en vrouw en hun eerste handelingen naar bewustwording van de menselijke taak in G’D’s wereld.

Dus de feestdagen van Rosh Hashana benadrukken eerder het universele aspect in ons leven, dan het kenmerkende Joodse.

Op Rosh Hashana proclameren wij G’D’s koningschap over het universum en wijden we ons zelf aan de doelstelling dat elk object zal weten dat U het gevormd heeft, en dat elk creatuur zal begrijpen dat het door U is geschapen; en dat elk wezen met de adem van het leven in zijn neusvleugels zal verkondigen: G’D, de G’D van Israël, is koning, en zijn soevereiniteit heerst over alles!

De Shofar, de ramshoorn geblazen op Rosh Hashana, representeert het trompetgeschal op de kroning door het volk van hun koning.

De kreet van de shofar is ook een oproep tot inkeer. Want Rosh Hashana is evenzo de verjaardag van de eerste zonde van de mens; het is dus de eerste Tien Dagen van Inkeer die culmineert in Jom Kippoer, de Dag van verzoening.

Een andere functie van de shofar is de oproep van de Akéda, de binding van Izaak, welke op de zelfde datum plaatsvond en waar een ram Izaak’s plaats innam als offer voor G’D.

We roepen de bereidwilligheid op die Abraham had om zijn zoon te offeren en smeken dat de verdienste van zijn daad ons zal bijstaan als we voor het komende levensjaar vragen om voorspoed en gezondheid.

Want Rosh Hashana is de dag waarop alle bewoners van deze wereld aan Hem voorbijgaan als een kudde schapen, het hemelse gerecht beslist wie zal leven en wie zal sterven……wie zal worden verarmd en wie zal worden verrijkt, wie zal vallen en wie zal rijzen.

Deze thema’s komen tot uiting in de speciale gebeden van de dag,** die een gedeelte inhouden over soevereiniteit; gedeelten van herinneren en overdenken van alle creaturen over het G’ddelijke van de dag; en een gedeelte dat Shofarot heet, de verschillende aspecten van de belangrijkste Mitswa van de dag, het blazen van de Shofar. Elk gedeelte wordt gevolgd door tien tonen van de Shofar.

( Alles bij elkaar, wordt de Shofar 100 keer geblazen in de liturgische dienst van Rosh Hashana )

De Rosh Hashana gewoonten zijn, het eten van stukjes appel gedoopt in honing, symboliserend ons verlangen naar een goed en zoet jaar; elkaar wensen Leshana tova tikateiv veteichateim, Voor een goed jaar zal je worden ingeschreven en bezegeld; en het zeggen van Tashliech, een speciaal gebed bij een water ( zee, rivier, meer, etc ) een oproeping in het vers, En U zal hun zonden in de diepten van de zee werpen ( Micha 7:20 ).

**ZIE VOOR MEER GEDETAILLEERDE UITLEG: DE ESSENTIE VAN DE SCHEPPING EN DE MENS IN VERHOUDING TOT TESJOEWA (1), ROSH HASJANA, OP ONZE WEBSITE ONDER ARCHIEF, LEZINGEN EN ARTIKELEN.

Geef een reactie