DE ORDE VAN DE SEFIROT 4

Aanbevolen wordt om eerst de introductie “De Goddelijke Manifestatie” en De orde van de Sefirot 1+2+3 te lezen op onze website onder de studie Kabbala en Chassidisme en e.v. het Archief.

NETZACH – HOD – YESOD

Ook deze drie Sefirot vormen een triade, en wel bekend onder het acrostichon NeHY. De karakteristieke basisbetekenis van hun relatie is, dat Netzach, Hod en Yasod een vergaarplaats zijn voor Chesed, Gevura en Tiferet. Met andere woorden, deze drie “lagere” Midot dienen als instrumenten, vaten, of kanalen door welke de bovengenoemde “hogere”

Midot hun feitelijke toepassing en doel kunnen bereiken. Dit betekent niet dat NeHY identiek is aan ChaGaT, Netzach is slechts een vertakkend kanaal van Chesed, Hod van Gevura en Yesod van Tiferet.

Chesed, Gevura, Tiferet zijn de absolute essentie van de eigenschappen die zij vertegenwoordigen en worden direct beïnvloed en gestuurd door Chochma, Binah, Da’at . Zodra de eigenschappen van ChaGaT zijn gerealiseerd door ChaBaD, vormen zij een ordening om zichzelf te actualiseren. Deze ordeningen worden niet langer gestuurd, beïnvloed of gecontroleerd door ChaBaD maar zijn de supra-rationeel rangschikkingen welke zoeken naar hun logische conclusies om de eigenschappen van ChaGaT te dragen. Deze ordeningen zijn Netzach, Hod en Yasod welke, als het ware, handelen op eenvoudig vertrouwen of ” mechanisme”, eerder dan op de stimulus van redelijkheid (Segel), zoals ChaGaT doet.

Aldus, ondanks hun vereenzelviging als vertakkingen of afleidingen met hun voorgangers, is Netzach zelf niet proportioneel identiek aan Chesed, noch Gevura aan Hod en noch Yasod aan Tiveret. Want vanaf hun ontwikkeling door de verstandelijke eigenschap van Tiferet welke beide Chesed en Gevura in zich draagt, bezit Netzach niet de eenvoudige intensiteit van Chesed, noch Hod dat van Gevura. Evenzo met Yesod, ofschoon het bemiddeld tussen Netzach en Hod als Tiferet bemiddeld tussen Chesed en Gevurah voor de bovengenoemde redenen, verschilt het van Tiferet niet alleen in intensiteit, maar meer in significatie, omdat het neigt richting Hod ( de kant van Gevurah ) terwijl Tiferet, zoals we hebben gezien, neigt richting Chesed.

Van de andere kant gezien, is het voor Netzach, door Tiferet, eveneens mogelijk om de positieve toepassingen en aspecten van Gevurah te ontvangen terwijl Hod de mogelijkheid heeft om de vloeiing van Chesed te ontvangen dus matigt zijn aspect de strengheid van Gavurah.

Een ander substantieel verschil is het volgende. In tegenstelling tot de andere Midot gaan Netzach en Hod gewoonlijk samen als een paar, daarin tegen refereert de Zohar tot hen als “de twee helften van een lichaam, zoals tweelingen”. En gelijktijdig zijn de woorden ook inter gerelateerd.

In deze context en in het licht van het voorgenoemde, worden Netzach en Hod genoemd de “dragers van de hogere Sefirot” analoog aan de lendenen, dijen of benen van het lichaam van de mens welke het lichaam ondersteunen en rechthouden ( inclusief het hoofd ). Vandaar worden zij gezien als zijnde buiten het lichaam zelf, m.a.w. buiten het lichaam van ChaBaD en ChaGaT, ofschoon zij het lichaam ondersteunen, leiden zij het naar zijn bestemming in het algemeen en kanaliseren Chesed en Gevurah in het bijzonder. Dus zijn zij, zo als eerder is aangehaald, op het niveau van activiteit, direct betrokken met de ultieme uitvloeiing van Chesed en Gevurah. In het metafoor van de mensanaloog zijn Netzach en Hod de “nieren die adviseren”. Dat wil zeggen, dat de hogere Midot met de maximale intensiteit geactiveerd moeten worden zodat zij juist en nuttig zijn. Bijvoorbeeld, wanneer een vader probeert aan zijn zoon een intellectuele onderwerp duidelijk te maken, kan hij dit niet simpel weg doen zoals ze zijn in zijn gedachte. De vader heeft de feiten reeds overdacht; zij zijn hem geheel duidelijk; hij begrijpt ze volkomen. Maar wanneer hij nu zijn zoon confronteert met deze materie (in zijn feitelijke totaliteit, in hem zelf ) zonder lagere redenatie, aangepast aan het niveau van het kind, zal de laatstgenoemde niet in staat zijn om de materie te absorberen, laat staan te begrijpen. Als de informatie effectief is overgebracht, dient de vader ook in overweging te nemen het beperkte geestvermogen van het kind en hem daarvan uit te onderwijzen.

Twee dingen moeten in acht genomen worden : aan de ene kant het kind zoveel mogelijk te leren ( het begrip Chesed )en van de andere kant het terughouden van hetgeen wat het niet kan opnemen (het begrip Gevurah).

Deze in achtnemingen, de zorgvuldige afwegingen van de vader en de ordening van de feiten in een redenering zodat het kind in staat is om het effectief te bevatten, zijn de functies van Netzach en Hod.

Dus Netzach representeert de eigenschap van Uithoudingsvermogen, in de zin van weerstand tegen, heersen en veroveren, al dat, dat onthouden of belemmerd zou worden ( m.a.w. de aspecten van Gavurah ) met de stroom van de Goddelijke Barmhartigheid ( Chesed ). Hod streeft naar beheersing, de toegang van absorptie, om de Goddelijke Majesteitelijke Pracht voor verspreiding in de overvloedige Barmhartigheid ( Chesed ) te beschermen.

Om verder te gaan met de bovengenoemde metafoor: Als het verstand van de vader niet ingesteld is om zijn zoon te onderwijzen, kan de zoon niet een werkzame ontvanger zijn voor de kennis van zijn vader. Als het volledig overbrengen en effectief duidelijk maken van de informatie tot stand is gebracht, verlangt dat niet alleen een verhelderende uitleg en presentatie van de feiten, geproportioneerd aan de capaciteiten van de student, maar ook, en niet minder belangrijk, een innerlijke band tussen de leraar en de student-ontvanger. Het is niet toereikend voor de vader om zichzelf tijdelijk op het niveau van zijn zoon te plaatsen, maar moet hij als het ware ( de afweging van Netzach en Hod ),een middel van communicatie creëren, hij moet zichzelf met zijn zoon verenigen, een band tussen hen creëren. In feite hangt de gehele verhelderende verklarende uitleg af van deze band.

Het verstand van de vader moet zich geheel instellen op het onderwijzen van zijn zoon, hij moet hem willen onderwijzen. En hoe groter de wil en verlangen van de vader is om te onderwijzen, voortkomend uit de liefde van de vader voor zijn zoon, des te intenser is de verenigde band tussen de twee, en des te groter en intenser is de werkzaamheid van de inspanning van de vader. Als de zoon de verkondigde feiten zou horen op het niveau van de vader, zou hij zeker enige elementen van de informatie kunnen vatten, vooral wanneer zijn vader het duidelijk in detail uitdrukt. Maar deze andere manier om kennis te vergaren is op geen enkele wijze te vergelijken met de meer diepgaande kennis die hij zou vergaren door de directe onderwijzing van zijn vaders bereidwilligheid en liefde. Die band, die Uitvloeier en ontvanger verenigd, is de eigenschap van Yasod.

Zoals Tiferet bemiddelt tussen Chesed en Gevurah zo bemiddelt, stelt samen, en mengt Yesod, Netzach en Hod.

Het harmonische principe van deze derde actieve Siferot stelt bovendien in hen ( Netzach en Hod )samen de voorgaande essentiële Sefirot, Yesod is het mengkanaal van alle voorgaande Siferot, alle Siferot gieten hun licht uit in Yasod en Yasod dient als het alles omvattend principe, verenigd hemel en aarde en maakt het mogelijk de uitstromingen van de Siferot effectief tot in de creaturen te laten komen. Daarom is Yasod het Fundament van de schepping.

Geef een reactie