DE ORDE VAN DE SEFIROT 2

Aanbevolen wordt om eerst de introductie “De Goddelijke Manifestatie” en “De orde van de Sefirot 1” te lezen op deze website onder de studie Kabbala en Chassidisme in het Archief.

Binah is de reële expansie en verheldering van Chochmah . Chochmah is bezield in Binah en ” kan uitsluitend gekend worden door Binah “. De standaard verklaring van de functie van Binah is ” Om te begrijpen of af te leiden een kwestie vanuit een andere kwestie “.

Onder de letters van het Tetragrammaton is Binah vertegenwoordigd door de Hè. In tegenstelling tot de simpele non dimensionale punt joed, is de Hè een meer concretere letter: het heeft dimensies van lengte en breedte en geeft aan de dimensies van verklaring, begrip, manifestatie. Daarvoor refereert de Zohar tot de Sefirot van Chochma en Binah als ” De punt ( Chochmah ) in het paleis (Binah) “symboliserend de betekenis van deze categorieën en hun relatie.

Chochma en Binah zijn echter op zich zelf abstract. Het concept is daar en het is helder in de geest. Maar het is alleen in de geest, intern, terwijl het extern onhoorbaar en onzichtbaar is. Op zich zelf, in de geest, leidt het niet tot enige conclusie, het is niet volledig te realiseren. Het concept, wijsheid begrip, is een potentiele kracht die noodzakelijk is, maar is tot nu toe nog niet geactualiseerd.

Bovendien strikt gesproken zijn Chochma en Binah twee separate geestvermogens: de intuïtieve flits van intellectuele waarneming ( Cochmah ) mag daar zijn en ook het vermogen van inductie-deductie–( Binah), het verstandelijke vermogen van de flits. Maar hoe gaan zij te samen ? Hoe komt de “punt” tot, extern en bezield, in het ” Paleis “?

Deze twee staten- het verbond van Chochmah met Binah, en de praktische implementatie van het bezield concept ,worden bewerkstelligd en verwezenlijkt door het verstandelijk vermogen Da`at.

Echter, juist als we spreken van twee staten, bewerkstelling of “werkingen” op twee verschillende niveaus, zo moeten we ook spreken over twee categorieën van Da`at. Da`at op twee vlakken: Da`at Elyon ( opper of Superieur Da`at ) en Da`at Tachton ( lager of inferieur Da`at ). De Etymologische betekenis van Da`at is verbinding of vereniging. Dus Da`at is het verenigde principe dat de verstandelijke vermogens van Chochmah en Binah samen brengt en verbindt.

Dit verbindende principe heet Da`at Elyon, want het reikt uit boven Chochmah en Binah; het is een directe afleiding of aspect van Keter, de Bovennatuurlijke Wil die verlangt en zoekt–en vandaar in staat is te bewerkstelligen–de verbintenis van Chochmah en Binah

Maar wat deze verbintenis tot stand brengt, is, dat het op zichzelf slechts een middel is, een doel naar een verder eind, om tot uitvoer te brengen of aan te brengen, toe te passen, de vervulling van het concept van Chochmah, dat is bezield in Binah. Het beheersen van wijsheid en zelfs begrip, betekent nog niet dat het in werkelijkheid wordt uitgevoerd en toegepast in de praktijk.

Het is niet alleen nodig dat het principe van wijsheid wordt begrepen maar ook wordt gevoeld en bezinning brengt. Het moet geleid en gestuurd worden naar de emotieve eigenschappen zodat zij zullen handelen in termen van gepaste karakter-neigingen: om te zoeken of na te streven dat wat wijsheid ingeeft, en mijden dat wat wijsheid aangeeft als wat vermeden moet worden.

Deze diepzinnige innerlijke concentratie op, en toewijden tot, de Chochmah bezield in Binah, dit persoonlijke zintuiglijke gevoel ( Hargashah), is het verstandelijke vermogen van Da`At Tachton. Het is voortdurende gepreoccupeerdheid in het concept van het begrijpen totdat een intense verbintenis verwezenlijkt is tussen het intellect en de emoties ( Segel en Midot ) en het idee gebracht is tot de logische conclusie in praktische toepassing.

Geef een reactie