Opmerkelijke joodse gebeurtenissen in Maastricht.

De onlangs voor Zuid-Nederland benoemde Rabbijn J.Shapiro met als standplaats Maastricht, bracht met zich mee, dat er sinds 19 jaar weer een Brit Mila ( besnijdenis ) heeft plaats gevonden in de sfeervolle Synagoge. Aandoenlijk was de overweldigende belangsteling van familie uit New York, Nice en Jeroeshlajiem, Rabboniem, nieuwe gemeenteleden en andere belangstellenden. Deze belangstelling is mede gegroeid door de opmerkelijke nieuwe impulsen van het plaatselijk bestuur N.I.H.S. limburg onder leiding van haar voorzitter B.Wesly. De ontwikkeling en rol die Maastricht is gaan vervullen als euregio en niet te vergeten de Universiteit was aanleiding en inspiratie om de Joden die zich daardoor in de regio vestigden te inspireren. Rabbijn Shapiro’s realistische aanpak en dynamiek heeft reeds voor niet voor mogelijke gehouden gebeurtenissen gezorgd.

Wekelijkse Shabbatdiensten, met vele bezoekers van buiten de regio, die het prettig vinden om hun Shabbat in Maastricht door te brengen, educatieve programma’s voor volwassenen en kinderen.

Daarnaast is het multimedia instituut voor joodse studies Beth HaMidrash uit Jerusalem naast haar Website activiteiten op het nederlands taalgebied onder grote belangstelling gestart met mondelinge cursussen met als standplaats Maastricht. Misschien zijn deze ogenschijnlijk simpele gebeurtenissen niets vergeleken met het grote wereldgebeuren, maar vanuit de Kabbalistische visie heeft het stimuleren en doen van Thora en Mitswot een enorm effect in deze wereld. Voor informatie over de cursussen kunt u terecht op de volgende telefoonnummers:
+31 (0)45 57 42 205 (Nederland) of
+32 (0)89 722 613 (België)

Geef een reactie