DE ORDE VAN DE SEFIROT

Alvorens verder te gaan met het volgende onderwerp “De Sefirot” van onze studie Kabbala en Chassidime, adviseren wij de inleidende uitleg “De G’ddelijke manifestatie” te lezen. Dit is de voorgaande publicatie in deze reeks en is te vinden in het ARCHIEF op de website van Beth HaMidrash.

DE ORDE VAN DE SEFIROT

De Sefirot, de fundamentele krachten of goddelijke energiekanalen, zijn tien sferen of klassen in de volgende orde: Keter, kroon; Chochmah, wijsheid; Binah, begrip, inzicht; Chesed, liefdadigheid, goedheid; Gevoerah, kracht, macht; Tiferet, schoonheid; Netzach, duurzaamheid; Hod, pracht, glorie; Jesod, fundatie; Malchut, soevereiniteit, koningschap. In sommige schema’s is Keter uit de orde weggelaten, de redenen zullen verder in deze studie worden besproken en verklaard; deze schema’s nemen Chochmah als de eerste van de tien en plaatsen Da’at ( kennen, weten, begrijpen ) als een Sefira na Binah.

De totale orde van de Sefirot is gewoonlijk verdeeld in twee groepen, refererend naar en als “de drie moeders en de zeven veelvoudigen.”. Dit houdt in dat de eerste drie Sefirot, de Immot ( de Moeders ) principaal zijn en waardoor de andere zeven Sefirot verschijnen.

Beginnend met de triade van de eerste drie Sefirot, Chochmah, die ook Sechel ( Intellect ) genoemd wordt, heten de andere zeven Sefirot,. Midot (Kenmerken van: Emotionele eigenschappen ).

Een ander onderscheid in het noemen van de eerste drie is de “Drie Rishonot” ( de drie eersten , of in begrip van tijd, de drie hogere ) en de andere zeven de “Zeven Lagere”.

De “Zeven Lagere” zijn onderverdeeld in twee triades van Chesed- Gevoerah-Tiferet en Netzach- Hod- Jesod ( deze zes samen worden genoemd de “zes Ketzavot” de “zes uitersten” ) en als laatste, de eenling van Malchut. Er zijn nog een aantal andere groepen en verwijzingen, gebundeld in de mystieke geschriften, sommigen zullen wij ontmoeten in de volgende verklarende hoofdstukken, de boven genoemde zijn in principe het meest gewoonlijk.

KETER

Keter is het hoogste sfeerniveau van de Sefirot. De term zelf dankt haar betekenis aan: als een kroon op het hoofd en als hoogste begrenzing, zodat Keter de absolute top is van alle Sefirot en hun allen omsluit. De analogie gaat als volgt verder: zoals de kroon niet een deel van het hoofd en van het lichaam is, maar zich er van onderscheidt, onderscheidt Keter zich in essentie van de andere Sefirot. Het is het eerste uitvloeisel en als zodanig de “Laagste level als het ware van de uitvloeier “. Daarom wordt Keter Temira de chol Temirin ( het meest verhulde van alle verhulden, en gerelateerd aan ayin nullificatie

Deze termen geven de rang aan van de totale spirituele verhulling van Keter, geldend aan zijn opperste verhevenheid. Keter is zo subliem en verhuld dat niets er van kan worden gezegd of verondersteld.

Daarom wendt de Zohar zich tot Ben Sira`s uitspraak”zoek niet de dingen die jou te buiten gaan en onderzoek niet de dingen die verborgen zijn voor jou”.

De andere Sefirot zijn soms vertegenwoordigt door verschillende letters van het alfabet, geen letter kan echter een beschrijving vertegenwoordigen van Keter.

Daarom is Keter soms uitgesloten van het schema van de Sefirot. Het is te subliem om er deel van uit te maken. Het is een categorie en klasse in zichzelf.

In feite wordt het genoemd de “Intermediaire” tussen de En Sof en Sefirot, de kloof als het ware overbruggend: het is de “de laagste level” van het licht van de EN Sof ,waarvan uit voortkomt de successievelijk Goddelijke uitvloeisels ( zijnde de absolute oorsprong of ziel van de Sefirot ).

Keter vertegenwoordigt het “werktuig” van de Goddelijke manifestatie en wordt als zodanig genoemd Radson Ha`Eljon (opperste of onpeilbare wil ) van G`D, niet een bijzondere Wil gericht op een specifiek doel, maar de originele Goddelijke Wil ( Radson ) de grondslag van de creatieve Wil, het is de Wil van allen Willen, de essensiele Wil welke vooraf gaat aan alle krachten of eigenschappen (m.a.w.) de Sefirot.

CHOCHMAH-BINAH-DA`AT

Deze drie Sefirot vormen een triade, afgekort ChaBaD, analoog aan hun zijn de drie verstandelijke vermogens in het menselijk Intellect met de zelfde namen, m.a.w., wijsheid; inzicht, begrip; kennen, weten. Chochmah is de basis voor de hier na komende eigenschappen.

Dat is de rede dat het Reishit ( begin) genoemd wordt. Chochmah representeert de eerste creatieve activiteit van G`D; het is het initiaal Goddelijke instrument van de eigenlijke schepping.

De En Sof, door bemiddeling van Keter, is “gekleed” in Chochmah, van daar uit begint de schepping.

Daarom is geschreven “U heeft hen allen gemaakt be-Chochmah ;” en “De Oneindige heeft de wereld gefundeerd be-Chochmah”( Ps.104:24;Spr.3:19 ). Be-Chochmah kan op twee onderling verbonden wijzen worden vertaald, beiden zijn van belang in onze context. De eerste strekking is met of door Chochmah; m.a.w. Chochma is het instrument en Hylo van de schepping.

Alles komt voort uit Chochmah; Chochmah is inherent aan alles ( hoewel in immer toenemende verhulling) en brengt alles tot leven, zo als staat geschreven “Chochmah geeft leven aan diegenen die het hebben (prediker 7:12).

De tweede strekking is in Chochma. Dit betekend dat in Chochma is gefundeerd de schepping , en de mogelijkheid van alles wat verder van het Zijn bestaat in potentie. Dus het woord Chochma vertolkt de betekenis ” het potentiële ” of van “Wat Is “. Chochma is het zaad van de schepping, het begin en de eerste openbaring van de schepping. Echter, Chochma is zo geconcentreerd en compact dat het niet bevattend is in zich zelf. In zich zelf is Chochmah een staat van onbegrijpelijkheid ( mocha setima-het verhulde brein ).

Onder de letters van het Tetragrammaton die symbolisch is voor alle Sifirot, wordt Chochmah vertegenwoordigt door de eerste letter, de joed–een klein, simpel, niet te beschrijven puntje; refererend aan “De Tuin Eden” waarover is gezegd “geen oog heeft het gezien “.

Er kan dus weinig gezegd worden over Chochmah , om die reden is Chochma ook gerelateerd aan ayin ( niets ).

De Potentie van Chochma komt vanuit een totale verhulling en krijgt vorm in Binah, de volgende Sefirah. Dit zal begrijpelijker worden door de analogie door te trekken naar de eigenschappen van het menselijk intellect.

Chochmah correspondeert naar een intuïtieve flits van intellectuele illuminatie : het wezenlijke originele idee. Het is het embryonaal idee, de “innerlijke gedachte”, het detail welke nog niet gedifferentieerd en naar buiten is getreden; het is nog niet in een proces, maar intens geconcentreerd in de intuïtieve flits.

Wanneer wordt nagedacht over een idee, krijgen de details en implicatie gestalte en worden geopenbaard; het idee zal worden begrepen. De zelfstandigheid verborgen in de originele flits is dan extern en wordt kenbaar in de geest.

Het verborgen intellect is bevattelijk als een intellectueel waarneembaar object.

Dit is functie en staat van Binah.

(DEZE STUDIE WORDT WEKELIJKS GECONTINUEERD)

Één reactie op “DE ORDE VAN DE SEFIROT

  1. Ik ben als niet-joodse westerling nog ieder dag onder de indruk van de conceptuele elegantie van de Sefirot levensboom. Het oer-archetype die de wisselwerking tussen de kosmische wetten, principes en elementen bevattelijk maakt voor de beperkingen van de menselijke geest.
    Ik werk momenteel aan een ontologische beschouwing, waarbij ik aantoon dat de eindeloze ideeënstrijd – die met Plato en Aristoteles begon (of eigenlijk met Parmenides en Demokritos)van de westerse filosofie (antiek en modern) en voortduurde met bv. Hegel en Locke – eigenlijk dualistische botsingen via Jachin en Boaz die als these en antithese in de synthese uitmonden. Ik sta vaak versteld hoe vaak de levensboom terugkomt in wetenschap en filosofie…

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.